CYKLOTURISTIKA VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ

Vybraná poranění v cykloturistice

Zlomenina klíční kosti , Tržná rána


Zlomenina klíční kosti

 

 

K častým poraněním při pádech z kola patří zlomeniny. Při cyklistice se nejčastěji setkáváme se zlomeninami v oblasti horních končetin, a to především zápěstí a předloktí. Velmi časté jsou také zlomeniny klíční kosti.

Zlomenina klíční kosti je charakterizována zejména přítomností otoku a bolestí v místě poranění. Postižený si drží horní končetinu v úlevové poloze. Při otevřených zlomeninách postižené místo krvácí, případně mohou být viditelné kostní úlomky.

 

První pomoc při zlomenině klíční kosti:

Postiženého ošetřujeme vsedě. Zlomeninu klíční kosti fixujeme pomocí šátkového závěsu , je-li k dispozici.

Voláme ZZS na čísle 155. Do příjezdu ZZS neustále kontrolujeme základní životní funkce, zajistíme tepelný komfort, nepodáváme tekutiny, postiženého uklidňujeme (nepodáváme léky proti bolesti) a snažíme se zajistit ticho (zraněného uklidňujeme, přiměřeně komunikujeme).

 

V případě otevřené zlomeniny ránu sterilně kryjeme .

POZNÁMKA - DŮLEŽITÉ

Při pádech z kola je velmi důležité myslet i na zranění, která nemusí být na první pohled viditelná, ale ohrožují zraněného na životě mnohdy více než například zlomenina. Jedná se především o vnitřní krvácení v oblasti hrudníku a dutiny břišní a poranění hlavy a páteře.

Další zlomeniny:

 

Tržná rána

Tržné rány různých velikostí jsou dalším častým poraněním po pádu z kola. Tržná rána je charakteristická tím, že má nepravidelné okraje. Při cyklistice jsou rány znečištěné prachem, hlínou, škvárou, pískem nebo jinými drobnými tělesy. Po pádu z kola může také dojít k tržné ráně v oblasti lýtka od řetězu či tácu kola.

Obr. Tržná rána od řetězu.

 

První pomoc při ošetření tržné tány:

Postiženého posadíme. Jelikož se jedná o krvácející ránu, vždy použijeme gumové rukavice . Nečistoty z rány můžeme odstranit tekoucí vodou například z cyklistické láhve nebo můžeme použít peroxid vodíku. Okolí rány očistíme dezinfekčním roztokem . Ránu sterilně kryjeme . Postižený by měl být definitivně ošetřen v nemocnici, kde lékař provede revizi rány a zkontroluje očkování proti tetanu.

 

POZNÁMKA

Pozor na dezinfekce, které obsahují jód. Mohou způsobit alergickou reakci.

Na hřišti i na vodě být s dětmi v JMK v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 401186 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 20 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová
Creative Commons License Cykloturistika ve školním prostředí by PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D., Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D., Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/cykloturistika/.
Investice do vzdělávání