SNOWBOARDING NA ZIMNÍM VÝCVIKOVÉM KURZU

Inovativní prvky ve výuce

 

Použití pomůcek výrazně zvyšuje atraktivitu i efektivitu výuky, volíme však pomůcky měkké, bez ostrých hran a zakončení.

Výbornou pomůckou pro nácvik i zábavu jsou tzv. „nudle“, používané při výuce plavání. Jsou měkké, ohebné, barevně odlišitelné a lze je případně snadno zkrátit. Pro inspiraci uvádíme několik cvičení s použitím výše zmiňovaných pomůcek:

 1. Rozcvička a cvičení na zahřátí – honička s nudlemi, šermování, jízda na koních, boj proti družstvům různých barev atd.
 2. Nácvik správného postavení ramen a trupu v základním postoji – „kytarista“ - přední ruka drží „nudli“ zhruba ve výši lokte, zadní ruka zhruba ve výši kyčle a snažíme se nudlí stále mířit do směru jízdy.
 3. Cvičení na rovině, nácvik nasedání na vlek (resp. uchopení nosiče) – jeden žák stojí připraven podobně jako k nástupu na vlek, druhý běží s nudlí okolo, stojící se snaží chytit „vlek“, odrazí se volnou nohou a nechá se táhnout po určené dráze.
 4. Snížení postoje – nudle je provlečená mezi koleny a nutí jezdce udržovat po celou dobu snížený postoj a pokrčit kolena.
 5. Vzpřímení trupu, kontrola práce ramen – nudli držíme za zády zaháknutou lokty, nudle táhne lopatky dozadu a nutí jezdce napřímit trup.
 6. Nudle je držena za hlavou, lokty tlačíme dozadu, podobně jako předchozí cvičení nutí jezdce k napřímení trupu.
 7. Zdůraznění rotace ramen do oblouku - nudle je držena za jeden konec oběma rukama přibližně nad přední nohou, snažíme se volným koncem nudle ukázat do středu budoucího oblouku nebo se dotknout svahu ve středu oblouku.
 8. Odlehčení vzhůru při nácviku modifikovaných smýkaných oblouků – nudli držíme oběma rukama před sebou (v předpažení), těsně před přehraněním zvýšíme postoj a obě paže s nudlí jdou do vzpažení, po přehranění se paže s nudlí vrací do předpažení.
 9. Náklon do oblouku, v každé ruce jedna nudle, paže zůstávají v upažení, snažíme se naklonit do oblouku tak, aby se konec nudle dotkl svahu (bez spuštění paže níž).
 10. Cvičení ve dvojici, zlepšení rovnováhy, rytmus jízdy - žáci vytvoří dvojice, vždy s opačným postavením nohou, stojí čelem k sobě, každý z nich podá konec „ své nudle“ kolegovi, v každé ruce tedy drží konec nudle. Jedou čelem k sobě paralelní oblouky a po celou dobu drží obě nudle.
 11. Paralelní slalom dvojice nebo i větší skupiny jezdců (je nutný široký přehledný svah) – žáci vytvoří dvojice (trojice atd.) se stejným postavením nohou. Seřadí se vedle sebe. Nudli drží mezi sebou, každý jeden konec nudle (v případě trojice nebo čtveřice vytvoří řetěz) a jedou paralelní oblouky.
 12. Překážková dráha vytvořená z nudlí, slalom, branky, které je nutné podjet. Nudli je možné přeskočit (jako nácvik odrazu a dopadu) nebo např. sebrat se svahu a položit na jiné určené místo, posbírat co nejvíce nudlí a odvézt do cíle atd.

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi v JMK v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 401206 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 20 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová
Creative Commons License Snowboarding na zimním výcvikovém kurzu by Mgr. Eduard Hrazdíra, Mgr. Taťána Straková, Ph.D., Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Tomáš Vespalec is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/snowboarding/.
Investice do vzdělávání