INOVACE ZIMNÍCH VÝCVIKOVÝCH KURZŮ

Bezpečnost při výuce sjíždění a zatáčení

Lyžařský pedagog nemůže své žáky učit „pouze“ lyžovat, musí je také vybavit vědomostmi, jak se bezpečně chovat na sjezdovce – sami k sobě, ale hlavně k ostatním uživatelům sjezdových tratí. Učitel musí vždy dodržovat zásady bezpečné výuky.

Aby výuka sjezdového lyžování byla bezpečná, musí učitel dodržovat následující zásady:

Kontrola výzbroje a výstroje (před zahájením výcviku)

Lyže

Vysvětlit a zkontrolovat správnou délku lyží s ohledem na dnešní dělení.

 

Vázání

Zkontrolovat nastavení vypínacích sil u všech žáků v družstvu, vysvětlit funkci bezpečnostního vázání, názorně ukázat postup při zapínání a vypínání.

Vázání plní správnou funkci jen tehdy, pokud je dobře seřízené. Na přesnosti nastavení vypínacích sil závisí bezpečnost při lyžování, proto je vhodné seřízení vázání ponechat odborníkům v lyžařských servisech. Odborné seřízení bývá často podceňováno, obzvlášť rodiči dětí na základních a středních školách.

 

Obuv

Seznámit žáky s funkcemi lyžařské boty, vysvětlit správný postup při zapínání.

Nejdříve zapínáme třetí přezku. Po zapnutí všech přezek doladíme utažení boty velkropáskem.

 

Hole

Zkontrolovat délku hole, vysvětlit správné uchopení.

Při zapíchnutí hole by předloktí a paže měla svírat pravý úhel. Potřebnou délku zjistíme jednoduchým výpočtem: výška postavy v cm krát 0,7. Při výběru holí v obchodě můžeme hůl otočit hrotem vzhůru, hůl uchopíme pod talířkem a zkontrolujeme úhel mezi paží a předloktím.

 

Oblečení a ochranné doplňky

Zkontrolovat a vysvětlit nutnost používání vhodného lyžařského oblečení a dalších ochranných pomůcek. Mezi základní patří lyžařská přílba, brýle a rukavice. Vedení školy může směrnicí nařídit povinné použití lyžařské přílby.

 

Organizace výcviku

Před zahájením výcviku je nutné vždy provést rozcvičení. Výcvik (volba cvičení) musí být přizpůsoben nejslabšímu členu družstva. Cvičení je nutné volit s ohledem na terén, počasí, sněhové podmínky a lyžařské dovednosti žáků. Dobu trvání výuky pedagog přizpůsobuje fyzické úrovni žáků. Výuku ovlivňuje také kvalita sněhu (prachový, hluboký, tvrdý apod.) a počasí. V případě špatných povětrnostních podmínek je vhodné výuku zkrátit.

 

Stanoviště učitele

Při výkladu stojí učitel vždy čelem k družstvu. Musí ale respektovat povětrnostní podmínky – stojí proti větru, slunci, sněžení. Učitel a žáci se musí vzájemně vidět a slyšet. S výkladem počká, až je celé družstvo pohromadě.

 

Volba místa výuky

Při volbě místa výuky musí učitel vycházet z učebního cíle a dovedností žáků. Pro výběr vhodného terénu je rozhodující sklon svahu. Příliš strmý svah může u žáků vyvolat strach. Důležitý je také druh terénu – upravený svah, šířka svahu, boule, hluboký sníh apod.

 

Chování na sjezdovce

Družstvo musí stát vždy na takovém místě, aby nepřekáželo ostatním lyžařům. Při dojíždění do skupiny musí žák zastavit pod posledním členem skupiny. Zastavit je možné vždy jen na kraji sjezdovky, na místě, které je dobře viditelné.

 

Velmi nebezpečné je zastavení pod terénní nerovností a uprostřed sjezdovky. Nebezpečné je také zastavování žáků nad družstvem.

 

Žák, který vjíždí na sjezdovku, se musí přesvědčit, že má volnou trať.

 

Pokud učitel nejede jako první, musí vždy určit vhodné místo pro zastavení.

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 78122 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1328 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License INOVACE ZIMNÍCH VÝCVIKOVÝCH KURZŮ by PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D., Mgr. Martin Vilím, Ph.D., doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., Mgr. Dagmar Trávníková, Ph.D., PaedDr. Zdeněk Zítka, PhDr. Jan Cacek, Ph.D. Mgr. Jan Škoda, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., MUDr. Jana Kubalová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/lyzovani/film.php.
Investice do vzdělávání