Project information
Efekt 12týdenního cvičebního programu na fyzickou kondici, kvalitu života a hustotu kostí, aplikovaném po léčbě rakoviny prsu

Project Identification
MUNI/51/01/2020
Project Period
10/2019 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Cílem našeho výzkumu je sledovat vliv řízené pohybové aktivity (SUPERV) na výkonnost, složení těla, složení kostní denzity, kvalitu života u pacientek po rakovině prsu a porovnat s kontrolními skupinami – cvičící bez supervize (HOME) a necvičící (CON). Program proběhne ve dvou vlnách (podzim 2019 a jaro 2020). Každá vlna potrvá 12 týdnů a pacientky ve skupině SUPERV a HOME budou praktikovat pohybovou aktivitu 3x v týdnu v poměru 2:1, aerobně-rezistentní trénink a jóga, přičemž každá tréninková jednotka potrvá 60 minut. Pacientky do výzkumu vyberou lékaři z Masarykova onkologického ústavu, dle předem stanovených inkluzivních kritérií. Exkluzivní kritéria zahrnují IV stadium karcinomu; funkční postižení znemožňující cvičení; nekontrolovatelné srdeční, kloubní nebo plicní onemocnění; neléčená hypertenze; těhotné nebo kojící; pacientky, u kterých nebyla schválená pohybová intervence onkologem a pacientky, které odmítly podepsat informovaný souhlas. Všechny pacientky zapojené do projektu absolvují vstupní a výstupní měření, sestávající se z měření složení těla, aktivity autonomního nervového systému, denzity kostí, kvality života a výživových zvyklostí.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info