Informace o projektu
Efekt 12týdenního cvičebního programu na fyzickou kondici, kvalitu života a hustotu kostí, aplikovaném po léčbě rakoviny prsu

Kód projektu
MUNI/51/01/2020
Období řešení
10/2019 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Cílem našeho výzkumu je sledovat vliv řízené pohybové aktivity (SUPERV) na výkonnost, složení těla, složení kostní denzity, kvalitu života u pacientek po rakovině prsu a porovnat s kontrolními skupinami – cvičící bez supervize (HOME) a necvičící (CON). Program proběhne ve dvou vlnách (podzim 2019 a jaro 2020). Každá vlna potrvá 12 týdnů a pacientky ve skupině SUPERV a HOME budou praktikovat pohybovou aktivitu 3x v týdnu v poměru 2:1, aerobně-rezistentní trénink a jóga, přičemž každá tréninková jednotka potrvá 60 minut. Pacientky do výzkumu vyberou lékaři z Masarykova onkologického ústavu, dle předem stanovených inkluzivních kritérií. Exkluzivní kritéria zahrnují IV stadium karcinomu; funkční postižení znemožňující cvičení; nekontrolovatelné srdeční, kloubní nebo plicní onemocnění; neléčená hypertenze; těhotné nebo kojící; pacientky, u kterých nebyla schválená pohybová intervence onkologem a pacientky, které odmítly podepsat informovaný souhlas. Všechny pacientky zapojené do projektu absolvují vstupní a výstupní měření, sestávající se z měření složení těla, aktivity autonomního nervového systému, denzity kostí, kvality života a výživových zvyklostí.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info