Cvičení jako nástroj pro zlepšení kvality života pacientek po léčbě karcinomu prsu

Autoři

CRHOVÁ Marie POKORNÁ Alena HRNČIŘÍKOVÁ Iva KOMZÁK Martin

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická Onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www https://www.linkos.cz/files/klinicka-onkologie/511/6122.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.48095/ccko2022392
Klíčová slova breast cancer; physical activity; physical fitness; body composition; autonomic nervous system
Popis Východiska: Zvyšující se kvalita onkologické léčby a včasný záchyt nádorů má vliv na počty pacientů, kteří přežijí onkologickou léčbu. Pozornost lékařů, ale i vědců se proto stále více zaměřuje na následky léčby než jen na léčbu samotnou. Jednou z možností, jak pozitivně ovlivnit nežádoucí účinky onkologické léčby se jeví pohybová aktivita. Metody: Do našeho výzkumu se zapojilo 18 žen po prodělané léčbě rakoviny prsu, 17 z nich výzkum dokončilo (průměrné hodnoty testovaného souboru: 55,9 let, 165,1 cm, 76,9 kg, BMI 28,3). Pacientky, které podepsaly informovaný souhlas, byly rozděleny do 3 skupin (SAPA=cvičení pod dohledem 3x/týdně, HAPA=cvičení doma 3x/týdně, kontrolní skupina bez pohybové aktivity). Celá intervence trvala 12 týdnů a samotná cvičební jednotka obsahovala aerobně-rezistentní složku a jógovou složku. Během cvičení byla u pacientek sledována srdeční frekvence pomocí hrudních pásů a sporttesterů. Pro zhodnocení změn kvality života jsme použili spiroergometrii (VO2peak), bioelektrickou impedanci a spektrální analýzu variability srdeční frekvence. Výsledky: VO2peak se u cvičících skupin zvýšilo v průměru o 5ml/min/kg (p = 0,082). Podobný trend byl patrný i u některých hodnot složení těla (kosterní svalovina: p = 0,005; FFM p = 0,006). Statistické významnosti nedosáhly hodnoty změn BMI (p = 0,131) a autonomního nervového systému (p = 0 ,513; p = 0,585). Závěr: I přesto, že naše výsledky naznačují pozitivní trend v ovlivnění kvality života pacientek po léčbě rakoviny prsu pomocí cvičení, je potřeba podobný výzkum zopakovat na větším zkoumaném souboru, abychom mohli naše výsledky potvrdit.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info