Project information
Laterality in the context of diagnostics of selected factors of sports performance in tennis and injury prevention

Project Identification
MUNI/A/1637/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Výzkumná problematika navazuje na projekty MUNI/A/1286/2014, MUNI/A/1363/2015, MUNI/A/1335/2016, MUNI/A/1087/2017, MUNI/51/04/2019. Předložený projekt je v souladu s výzkumným zaměřením FSpS a katedry Kineziologie (dynamická a kinematická analýza lidského pohybu). Teoretická východiska vycházejí z paradigma teorie laterality a jejího vlivu na faktory sportovního výkonu. Cílem výzkumu je posouzení laterality a laterárních asymetrií v tenisu v kontextu asociací s vybranými faktory sportovního výkonu (věkovými, antropometrickými, motorickými a genderovými) a prevence zranění. U dvou souborů probandů ve věku 13–14 let (S1: elitní tenisté a tenistky, n=200; S2: tenisté a tenistky JmTS, n=50) bude metodou izometrické dynamometrie zjišťována síla stisku obou rukou (handgrip strength) a další charakteristiky pro verifikaci šesti výzkumných otázek. Výzkumná data budou analyzována relevantními statistickými metodami s využitím teorie effect size (ES). Výsledky budou komparovány s publikovanými normativnímu daty jiných autorů a publikovány databázovaných časopisech a sbornících (Scopus, WoS).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info