Informace o projektu
Lateralita v kontextu diagnostiky vybraných faktorů sportovního výkonu v tenisu a prevence zranění

Kód projektu
MUNI/A/1637/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Výzkumná problematika navazuje na projekty MUNI/A/1286/2014, MUNI/A/1363/2015, MUNI/A/1335/2016, MUNI/A/1087/2017, MUNI/51/04/2019. Předložený projekt je v souladu s výzkumným zaměřením FSpS a katedry Kineziologie (dynamická a kinematická analýza lidského pohybu). Teoretická východiska vycházejí z paradigma teorie laterality a jejího vlivu na faktory sportovního výkonu. Cílem výzkumu je posouzení laterality a laterárních asymetrií v tenisu v kontextu asociací s vybranými faktory sportovního výkonu (věkovými, antropometrickými, motorickými a genderovými) a prevence zranění. U dvou souborů probandů ve věku 13–14 let (S1: elitní tenisté a tenistky, n=200; S2: tenisté a tenistky JmTS, n=50) bude metodou izometrické dynamometrie zjišťována síla stisku obou rukou (handgrip strength) a další charakteristiky pro verifikaci šesti výzkumných otázek. Výzkumná data budou analyzována relevantními statistickými metodami s využitím teorie effect size (ES). Výsledky budou komparovány s publikovanými normativnímu daty jiných autorů a publikovány databázovaných časopisech a sbornících (Scopus, WoS).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info