Project information
Stresová rezilience a vyrovnávání se s fyzickým a verbálním útokem

Investor logo
Project Identification
GA22-36623S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Cílem projektu je vytvořit metodiku evaluace modelových sebeobranných situací a stresové tolerance osob jako součást osobní a profesní diagnostiky. Dílčím cílem je poskytnout účastnícím se studentkám SEBS a ASEBS a ženám z běžné populace konkrétní zpětnou vazbu na jejich sebeobranný výkon.
Ženy v případech, kdy samy čelí násilnému trestnému činu, jsou mimo hrozbu fyzickou hrozbu zranění vystaveni akutnímu stresu, který může mít dopad na šance na přežití dané situace, a v případě přežití situace může mít vliv na jejich tělesné i psychické zdraví. Studenti oboru SEBS a ASEBS jsou na FSpS MU připravováni na zvládání náročných úkolů a situací včetně odvracení akutního útoku v rámci nutné obrany. Dlouhodobý stres je zapříčiněn kumulací negativních prožitků při mezilidských konfliktech, autonehodách a jiných krizových situacích, akutní stres je zapříčiněn vystavením osoby akutní hrozbě při probíhajícím konfliktu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info