Informace o projektu
Stresová rezilience a vyrovnávání se s fyzickým a verbálním útokem

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-36623S
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Cílem projektu je vytvořit metodiku evaluace modelových sebeobranných situací a stresové tolerance osob jako součást osobní a profesní diagnostiky. Dílčím cílem je poskytnout účastnícím se studentkám SEBS a ASEBS a ženám z běžné populace konkrétní zpětnou vazbu na jejich sebeobranný výkon.
Ženy v případech, kdy samy čelí násilnému trestnému činu, jsou mimo hrozbu fyzickou hrozbu zranění vystaveni akutnímu stresu, který může mít dopad na šance na přežití dané situace, a v případě přežití situace může mít vliv na jejich tělesné i psychické zdraví. Studenti oboru SEBS a ASEBS jsou na FSpS MU připravováni na zvládání náročných úkolů a situací včetně odvracení akutního útoku v rámci nutné obrany. Dlouhodobý stres je zapříčiněn kumulací negativních prožitků při mezilidských konfliktech, autonehodách a jiných krizových situacích, akutní stres je zapříčiněn vystavením osoby akutní hrozbě při probíhajícím konfliktu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info