Úvodní strana > Přehled aktualit

 • 2. prosinec. 2014 Dne 2. prosince 2014 proběhl Závěrečný workshop projektu IMPACT spojený s předáním Ceny děkana za vynikající inovaci předmětů. Informace o oceněných autorech a inovovaných předmětech, stejně jako i fotografie z  akce najdete v galerii.
 • 25. listopad. 2014 Dnes proběhla ve vestibulu FSpS distribuce Informační brožury projektu IMPACT, viz fotografie z akce.
 • 20. listopad. 2014 Dne 2. prosince od 14 do 18 h proběhne v prostorách Fakulty sportovních studií Závěrečný workshop projektu IMPACT spojený s předáním ceny děkana. Celý program workshopu je k dispozici ke stažení ve formátu PDF (400kB).
 • 12. listopad. 2014 Kurz ICT dovedností, který proběhl 12.11.2014, byl zaměřen na pokročilé funkce PowerPointu. Poslední z této série kurzů proběhne 18. 11. od 9.00 ve Velké zasedací místnosti děkanátu. Tématem bude tvorba grafického výstupu prezentace.
 • 5. listopad. 2014 V rámci KA 5 proběhl 5. 11. 2014 další z kurzů ICT dovedností. Kurz byl zaměřen na základy práce s MS PowerPoint. Další kurzy proběhnou 11. 11. a 18. 11.  ve Velké zasedací místnosti děkanátu vždy od 9:00. Obsah naplánovaných kurzů spolu s podklady ke studiu jsou dostupné zde.
 • 3. listopad. 2014 Fotografie inov. výuky předmětu Academic Writing, který vyučuje prof. Willy Pieter, byly přidány do galerie. Videozáznam přednášky bude brzy dostupný studentům a akad. pracovníkům FSpS v portálu projektu IMPACT - FSpS.
 • 23. říjen. 2014 Fotografie pilotní výuky inovovaného předmětu Aktuální formy a metody sportovních činností ve vodě, z plaveckého stadionu TJ Tesla, byly přidány do galerie.
 • 16. říjen. 2014 Fotografie z pilotní výuky inovovaných předmětů podzimního semestru 2014 byly přidány do galerie.
 • 17. září. 2014 Součástí dnešní Informační schůzky pro studenty prvních ročníků byla také prezentace projektu IMPACT FSpS. Fotografie ze setkání.
 • 21. srpen. 2014 Byla vytvořena nová verze videa prezentující projekt IMPACT, které nabízí záběry z inovované výuky, reflektuje aktuální dění na projektu.
  Video je dostupné zde popřípadě na domovské stránce Vzdělávacího portálu projektu IMPACT FSpS.
 • 4. červenec. 2014 Dnes proběhlo natáčení interiérů a exteriérů Fakulty sportovních studií z ptačí perspektivy. Pořízené materiály budou použity do CD-ROM přílohy Informační brožury IMPACT - FSpS, jejíž vydání plánujeme na začátku podzimního semestru 2014. Záběry z nátáčení.
 • 16. červen. 2014 Pomyslnou tečkou za kurzy manažerských dovedností bylo školení z ekonomické oblasti. Školitelka, paní inženýrka Soňa Španielová ze společnosti Tempo Training & Consulting, svoji přednášku tematicky profilovala na ekonomické minimum se zaměřením právě na univerzitní prostředí.
 • 5. červen. 2014 Dalším pozvaným odborníkem, který přednášel pod záštitou KA 6 v inovovaném předmětu Filozofie sportu, byl prof. Jim Parry, působící na University of Leeds v Anglii. Zmiňovaná přednáška byla zaměřena na téma The Youth Olympic Games – some ethical issues (Olympijské hry mládeže – vybrané etické otázky). Fotografie.
 • 4. červen. 2014 Nákup odborné literatury je nezbytným krokem potřebným pro inovaci a modernizaci studijních oborů fakulty sportovních studií. Fotografie další pořízené literatury v rámci projektu IMPACT naleznete ve fotogalerii.
 • 30. květen. 2014 V rámci KA 5 proběhl v květnu 2014 druhý z kurzů Efektivního vedení porad s lektorkou Bc. Janou Vávrovou ze společnosti Conceptica, s.r.o. Tento kurz nabídl posluchačům ucelené informace o přístupu k poradě, od její přípravy přes vedení porady až po jednání s náročnými účastníky. Fotografie z kurzu naleznete v galerii.
 • 22. duben. 2014 V rámci projektu IMPACT byla vydána nová skripta (viz fotografie obálek skript) pod záštitou klíčové aktivity 2 a 6, se kterými se studenti setkávají v průběhu pilotní výuky inovovaných předmětů. Dále připravujeme také elektronickou verzi uvedených skript.
 • 14. duben. 2014 Další fotografie z pilotní výuky inovovaného předmětu Karate II. byly přidány do galerie.
 • 11. duben. 2014 Na probíhajících právních kurzech předává pan magistr Stupka našim akademickým pracovníkům zkušenosti z oblasti autorského práva a práva duševního vlastnictví. Současný kurz se zaměřuje na problematiku duševního vlastnictví v interních směrnicích MU. Fotografie se zmíněných kurzů naleznete v galerii.
 • 26. březen. 2014 Fotografie z pilotní výuky inovovaných předmětů v rámci projektu IMPACT byly přidány do galerie.
 • 14. březen. 2014 Odpradávna je mezilidská komunikace elementárním prvkem fungování lidské společnosti. Její důležitost nám přišla připomenout paní Ing. et Ing. Soňa Španielová, MBA, která se ve školení pro vedoucí pracovníky a jejich zástupce zaměřila na tematiku Interní komunikace ve společnosti a interní PR. Cílem přednášky bylo mj. inspirovat posluchače k efektivnímu využívání nástrojů interní komunikace a k využití fungující interní komunikace pro celkové zvýšení efektivity jejich práce. Fotografie ze školení.
 • 21. leden. 2014 Projekt Inovace a modernizace studijních oborů je nedílnou součástí Fakulty sportovních studií MU. Na dnešním dni otevřených dveří jsme s potěšením prezentovali projekt IMPACT novým zájemcům o studium. Jsme si vědomi, že kvalitní výuka na moderních přístrojích je pro naše studenty klíčová k následnému uplatnění na trhu práce. Fotografie.
 • 14. leden. 2014 Projekt IMPACT se v jedné ze svých klíčových aktivit zabývá inovací praxí studentů FSpS. Studenti oboru Učitelství TV pro ZŠ a SŠ vykonávají praxe na vybraných základních školách. Své teoretické poznatky uplatňují v běžných hodinách TV. Po absolvované hodině dostávají potřebné praktické rady a zpětnou informaci od metodika praxí i vyučujícího tělesné výchovy. Fotografie z inovace praxí.
 • 13. leden. 2014 Další z kurzů manažerských dovedností byl zaměřen na stanovení koncepce rozvoje společnosti a následnému vykonání dílčích kroků k tomu, aby vytyčeného cíle bylo zdárně dosaženo. Fotografie z kurzu.
 • 9. leden. 2014 Na dnešním školení práva pan Mgr. Václav Stupka hovořil o Autorském zákoně a následně odpovídal na hojné dotazy zaměstnanců katedry kineziologie. Fotografie ze školení.
 • 13. prosinec. 2013 Fotografieprobíhající výuky projektu IMPACT (Aplikovaná tělesná výchova, First Aid, Pedagogika sportu, Speciální pedagogika atd.).
 • 29. listopad. 2013 Dalším nástrojem ze sady MS Office, probíraným na pravidelném školení zvyšování IT gramotnosti, byl MS Excel. Fotografie z kurzu
 • 28. listopad. 2013 Neskrývaný temperament zářil z paní prof. Yael Netz, a to i přes dlouhou cestu z Izraele. Studenti obdrželi pozvání na plánovanou konferenci, ale také mohli diskutovat v dnešní době na tolik aktuální téma – stárnutí populace. Fotografie z přednášky
 • 28. listopad. 2013 Poslední ze série kurzů MS Word, naplánovaných pro letošní rok, byl zaměřen na praktickou ukázku nástrojů, se kterými se naši zaměstnanci setkávají nejen při tvorbě skript. Fotografie z kurzu
 • 26. listopad. 2013 Inspirující doporučení pro ozvláštnění prezentací zpracovaných v PowerPointu bylo možné vyslechnout na dnešním školení věnovaném zvyšování IT gramotnosti pod záštitou KA5. Fotografie z kurzu
 • 21. listopad. 2013 Kurzy MS Word si našly pevné místo v naplánovaném harmonogramu zaměstnanců fakulty. Těší nás váš zájem! Fotografie z kurzu
 • 21. listopad. 2013 V takřka rodinném duchu se neslo setkání doktorských studentů s prof. Peterem Hohmannem, který přijal pozvání doc. Jiřího Zháněla, aby se podělil o své bohaté zkušenosti zaměřené na rozvoj a hledání talentů ve sportu. Fotografie z přednášky
 • 14. listopad. 2013 Stále probíhají kurzy zaměřené na vzdělávání akademických a neakademických pracovníků za účelem zvyšování IT gramotnosti. Fotografie z dnešního kurzu, věnovaného MS Wordu, byly přidány do galerie. Fotografie z kurzu
 • 13. listopad. 2013 Dalším ze zahraničních hostujících profesorů, kteří přednášeli pod záštitou KA5, byl prof. Willy Pieter z Jižní Koreje. Přednáška byla koncipována formou kolokvia, při kterém měli studenti doktorského studijního programu možnost konzultace statistického zpracování disertační práce se světově uznávaným odborníkem v dané oblasti.
  Fotografie z přednášky
 • 11. listopad. 2013 O tom, jak efektivně vést porady, jsme se inspirovali na dalším z kurzů realizovaných v rámci KA5.
  Fotografie z kurzu
 • 9. listopad. 2013 Své nezastupitelné místo měl v rámci prezentace Fakulty sportovních studií MU na veletrhu SPORT Life také projekt IMPACT. Fotografie k nahlédnutí v galerii.
 • 23. říjen. 2013 Dne 23. 10. 2013 proběhl v rámci KA5 - Vzdělávání akademických a neakademických pracovníků další z kurzů, který seznámil posluchače s analýzou konkurenčního postavení společnosti, jejím rozvojem a následnou propagací.
  Fotografie z kurzu
 • 21. říjen. 2013 Dne 21. 10. 2013 navštívila fakultu prof. Leigh Robinson ze skotské univerzity ve Stirlingu. Přednáška pro akademické pracovníky a doktorské studenty byla zaměřena na téma Výzkumné metody ve sportu.
  Fotografie z přednášky
 • 10. říjen. 2013 Opět zahajujeme pravidelná školení z oblasti PC gramotnosti. Na podzim 2013 proběhnou 3 školení z oblasti MS Word (pokročilejší témata) a 6 školení z oblasti MS PowerPoint. Školení budou probíhat každý čtvrtek v čase 9:00–12:00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu. Začínáme již 17. 10. 2013, kurzem 4, téma MS Word. Sledujte sekci KA 5.3
 • 16. září. 2013 U příležitosti zahájení akademického roku 2013/14 a přípravy na monitorovací zprávu 4 se 16. 9. konala mimořádná porada projektu IMPACT.
 • 22. květen. 2013 Upozorňujeme, že nyní je k dispozici na stránkách klíčové aktivity 5 informační text a pracovní materiál kurzu VI, téma MS Excel 2010. 
 • 26. březen. 2013 Zveme Vás na další kurzy v oblasti počítačové gramotnosti, tentokrát na téma MS Excel 2010.
  Více informací zde.
 • 20. březen. 2013 Proběhlo na krasohale natáčení krasobruslení v páru – PaedDr. Starec (Specializace krasobruslení) + bosu – Mgr. Vaculíková.
 • 16. březen. 2013 Natáčení korfbalu pro inovaci předmětu Netradiční hry – PaedDr. Starec.
 • 10. březen. 2013 Realizováno natáčení videí v Harrachově pro inovaci Snowboard – Mgr. Hrazdíra.
 • 7. březen. 2013 Natáčení pohybové aktivity: jóga – pro Specializace fitness – Mgr. Vaculíková.
 • 1. březen. 2013 Pořízení záznamu v posilovně pro Kondiční trénink – Dr. Cacek.
 • 23. únor. 2013 Sobotní natáčení pro Integrovaný záchranný systém na brněnské přehradě – dr. Kubíková.
 • 11. únor. 2013 V centru Kociánka pořízena videa pro Ergoterapii – Mgr. Kolaříková.
 • 4. únor. 2013 V hale míčových sportů se uskutečnilo nasnímání videí pro Didaktiku sportovních her – Dr. Šamšula.
 • 29. leden. 2013 Natáčení Fotbal – základy kopané – Mgr. Vacenovský.
 • 24. leden. 2013 Nasnímání záběrů pro inovaci First Aid ve spolupráci se ZZS JmK – Mgr. Mojžíš.
 • 22. leden. 2013 Natáčení Nové Město pro Specializace běžecké lyžování – doc. Korvas.
 • 21. leden. 2013 Pro předmět Florbal/Softbal byly pořízeny video záznamy k florbalu – aktuální formy v praktické části výuky.
 • 16. leden. 2013 Ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje se uskutečnilo natáčení video materiálů pro předmět First Aid.
 • 14. prosinec. 2012 Krasohala se stala místem natáčení pro Specializaci – Krasobruslení III. PaedDr. Petra Starce, Ph.D.
 • 4. prosinec. 2012 Uskutečnilo se natáčení choreografie k předmětu Teorie a didaktika gymnastiky a tance – Mgr. Lenky Svobodové, Ph.D. a PaedDr. Dagmary Šimberové.
 • 6. listopad. 2012 V gymnastické tělocvičně TJ Sokol Brno proběhlo natáčení pro předmět Antropomotorika doc. Pavlíka. Jde o demonstraci průběhu motor. učení gymn. prvků.
 • 2. listopad. 2012 V knihovně se katalogizuje další z dodávek 2. vlny objednávek literatury pro inovaci předmětů v klíč. aktivitách 2, 5 a 6. Ukázka zde.
 • 30. říjen. 2012 Projekt jsme od 30. října do 2. listopadu prezentovali na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2012. Viz též fotografie z akce.
 • 30. říjen. 2012 Zahájen kurz Tutoring e-learningu.
  Zúčastněte se kurzu na jeho stránkách.
 • 5. říjen. 2012 V okolí pavilonu Antrophos v Brně byly nasnímány záběry techniky sjezdu, výjezdu a řazení pro Cyklistiku MTB – Mgr. Hřebíčková.
 • 4. říjen. 2012 Projekt jsme prezentovali na veletrhu SPORT Life 2012, který se konal na BVV Brno ve dnech 4.–7. října 2012. Viz též fotografie z akce.
 • 17. září. 2012 Proběhlo natáčení dvouměsíčních kojenců pro předmět Antropomotorika. Na dětech se demonstrovaly postnatální reflexy a motorické reakce.
 • 27. srpen. 2012 U obce Moravec na Vysočině bylo pod režií doc. Ondráčka pořízeno video Vodní turistika na klidné vodě k předmětu Turistika a vodní sporty II.
 • 25. červenec. 2012 Do knihovny byla dopravena a zpracovává se 1. část odborné literatury objednané pro inovátory předmětů klíč. aktivity 2 a 5. Ukázka zde.
 • 23. červenec. 2012 Pod vedením PaedDr. Karla Večeři bylo na hřišti TJ Tatran Bohunice natočeno průpravné cvičení pro předmět Specializace fotbal.
 • 20. červenec. 2012 V sekci věnované KA5 najdete nově i fotografie z proběhlých seminářů. Těšíme se na vás na dalším semináři, tentokrát věnovaném MS PowerPointu.
 • 18. červenec. 2012 Na hřišti Moravské Slavie Brno v Pisárkách proběhlo natáčení Atletika I. a Atletika II.
 • 12. červenec. 2012 Do sekce pro stažení byly přidány šablony pro souhlas studenta s účastí na natáčení a fotografování a varianta téhož pro zákonného zástupce žáka.
 • 10. červenec. 2012 V rámci KA5 byly vypsány termíny a témata seminářů, týkajících se MS Wordu, Excelu a PowerPointu verzí 2010. Více informací najdete v sekci věnované KA5.
 • 18. červen. 2012 Natáčení: Turistika a sport v přírodě
  Garant: Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.
 • 7. červen. 2012 Na web projektu byly přidány podrobné
  informace o klíčových aktivitách. Byly též aktualizovány a přidány nové informace do sekce ke stažení.

Data přehledu vycházejí z databáze naposledy aktualizované: 11. 12. 2014 11:09:21