Fotografie týmu IMPACT

Složení týmu:

Řešitel na MU:

doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D..

Hlavní manažer:

Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D.
Ing. Katarína Peterková

Odborný manažer projektu:

doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D..

Garanti oborů:

doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
doc. PhDr. Josef Pavlík, CSc.
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.
PaedDr. Petr Starec, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc.

Garanti klíčových aktivit:

KA 1 - Modularizace a systém evaluace studia: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
KA 2 - Inovace Bc. a Mgr. studia: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Jindřich Pavlík
KA 3 - Inovace praxí: PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.
KA 5 - Vzdělávání akademických a neakademických pracovníků: Ing. Petra Matějková
KA 6 - Inovace Ph.D. studia: doc. PhDr. Josef Pavlík, CSc.

Garant e-learningu:

Mgr. Martin Novotný

Koordinátor projektu:

Mgr. Aneta Fedrová
Mgr. Eva Valkounová
Ing. Hana Vránová
Mgr. Radka Zálešáková

Finanční manažer projektu:

Ing. Pavla Šillerová

Vedoucí týmu e-learningu:

Mgr. Jindřich Pavlík

Tým e-learningu:

Mgr. Aneta Fedrová
Mgr. Milan Mojžíš

Administrativní asistentky klíčových aktivit:

Mgr. Olga Krčmařová
Kateřina Novotná
Mgr. Eva Špillingová
Mgr. Eva Valkounová
Mgr. Zuzana Wlodarczyk

Odborní pracovníci multimédií a e-learningu:

Jakub Doležal
David Jindra, DiS
Jiří Matoušek
Ing. Jiří Voldán

Organizační diagram:

Organizační diagram týmu IMPACT