Identifikace projektu:

  • Název: Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT - FSpS).
    Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
  • Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0221
  • Období řešení: 1/2012–12/2014

Cíle projektu:

Projekt se zaměřuje na zkvalitnění a modernizaci procesu vzdělávání na Fakultě sportovních studií MU a zvýšení uplatnitelnosti jejích absolventů na trhu práce. Kvalita procesu vzdělávání bude podpořena tvorbou nových modulů inovovaných studijních oborů, restrukturalizací stávajícího kurikula, zavedením nových předmětů a tvorbou multimediálních studijních opor k vybraným předmětům vyučovaným na FSpS. Dále bude rozšířena nabídka studijních předmětů a studia v cizím jazyce, budou inovovány odborné praxe ve smyslu hlubší spolupráce s budoucími zaměstnavateli, do výuky budou zapojeni excelentní odborníci ze zahraničí a v neposlední řadě bude podpořeno další vzdělávání akademických i neakadamických pracovníků. To povede v souladu s dlouhodobým záměrem MU a FSpS k posílení flexibility a konkurenceschopnosti absolventů Fakulty sportovních studií MU.

Aktuality:

  • 2. prosinec. 2014 Dne 2. prosince 2014 proběhl Závěrečný workshop projektu IMPACT spojený s předáním Ceny děkana za vynikající inovaci předmětů. Informace o oceněných autorech a inovovaných předmětech, stejně jako i fotografie z  akce najdete v galerii.
  • 25. listopad. 2014 Dnes proběhla ve vestibulu FSpS distribuce Informační brožury projektu IMPACT, viz fotografie z akce.
  • 20. listopad. 2014 Dne 2. prosince od 14 do 18 h proběhne v prostorách Fakulty sportovních studií Závěrečný workshop projektu IMPACT spojený s předáním ceny děkana. Celý program workshopu je k dispozici ke stažení ve formátu PDF (400kB).
  • 12. listopad. 2014 Kurz ICT dovedností, který proběhl 12.11.2014, byl zaměřen na pokročilé funkce PowerPointu. Poslední z této série kurzů proběhne 18. 11. od 9.00 ve Velké zasedací místnosti děkanátu. Tématem bude tvorba grafického výstupu prezentace.
  • 5. listopad. 2014 V rámci KA 5 proběhl 5. 11. 2014 další z kurzů ICT dovedností. Kurz byl zaměřen na základy práce s MS PowerPoint. Další kurzy proběhnou 11. 11. a 18. 11.  ve Velké zasedací místnosti děkanátu vždy od 9:00. Obsah naplánovaných kurzů spolu s podklady ke studiu jsou dostupné zde.