Biomechanika nám umožňuje přesně popsat pohyb člověka, stejně jako analyzovat příčiny tohoto pohybu. Studium biomechaniky je proto velmi přínosné v mnoha oborech dotýkajících se lidského pohybu. Trenéři, kteří učí své svěřence správné technice pohybu využívají poznatků biomechaniky ke kvalitativní i kvantitativní analýze pohybů. Získání vědomostí o biomechanickém základu úpolových sportů a bojových umění je cestou k porozumění jednotlivým pohybům, jejich technice, k optimalizaci tréninkového procesu a jednotlivých cvičení. Dále nám studium biomechaniky pomůže přiblížit následky aplikace bojových technik na pohybový aparát soupeře. Těchto poznatků týkajících se tolerance lidského organismu na extrémní mechanickou zátěž využívá kriminalistický obor – forenzní biomechanika. V rámci tohoto učebního textu nahlédneme do problematiky šetření kriminálních případů na základě biomechanicky relevantních stop. Ve všech oborech biomechaniky se setkáváme s experimentálním přístupem, jehož základem jsou biomechanická měření, kterým se zde také budeme stručně věnovat. Tento učební materiál je svým specifickým průřezem téma určen výhradně studentům navazujícího magisterského studijního oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek.

 
© 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | poslední změna: 2012-01-09 04:32:08