NA HŘIŠTI I NA VODĚ S DĚTMI V JMK V POHODĚ
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
28.1.2011 - 30.6.2012
Udržitelnost projektu: 1. 7. 2012 - 30. 8. 2017
 
 

4. května 2020

Vážené kolegyně a kolegové,
věříme, že mnozí z vás v těchto dnech rádi znovu otevřete metodické materiály a e-learningové kurzy, které vznikly v rámci projektů

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě
www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode
S dětmi v JmK v pohodě
www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode

a načerpáte z nich pro dobu, kdy bude znovu obnovena výuka na školách, vhodnou inspiraci pro hodiny tělesné výchovy i zájmovou činnost. Jsme přesvědčení také o tom, že si jistě někteří z vás rádi připomenete základy úrazové prevence a první pomoci. Materiály lze rovněž nabídnout vašim žákům především na středních školách a rozšířit tak nabídku jejich samostudia (první pomoc, úrazová prevence v horách aj.).

Přejeme všem hodně zdraví!

Za realizační tým
Mgr. Jindřich Pavlík
pavlikj@fsps.muni.cz

Důležité upozornění: materiály v e-learninkových kurzech jsou volně přístupné, vzhledem k ukončení udržitelnosti obou projektů v roce 2017/2018 však není možné absolvovat závěrečný test a získat certifikát. Ze stejného důvodu mohou být některé odkazy v textech již nefunkční a uvedené údaje zastaralé.
Vzhledem k vysoké návštěvnosti webových stránek i po ukončení projektů je snahou autorů alespoň částečná aktualizace materiálů. Upravený nebo doplněný materiál je v textu zřetelně označen textem AKTUALIZOVÁNO 2020. Děkujeme za pochopení.


Inovace tělesné výchovy:

Aquaerobik www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/aquaerobik/

Atletika www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/atletika/

Bruslení www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/brusle/

Cykloturistika www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/cykloturistika/

Gymnastika www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gymnastika/

Kolečkové brusle www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/inline/

Lezení na umělé stěně www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/horosteny/

Lyžování (sjezdové, běžecké, psychomotorika na sněhu) www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/lyzovani/

Míčové hry www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/micovesporty/

Plavání www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/bazen/

Pádová technika (úpoly) www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/pady/

Raketové sporty (badminton, squash) www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/raketovesporty/

Snowboard www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/snowboarding/

Vodní turistika www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/vodnituristika/

 

Metodické materiály k prevenci úrazů:

Pravidla FIS na sjezdovce www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/fis/

Rizika pohybu v horách www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/hory/

Bezpečnost v tělesné výchově www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/zivotni_styl/

Film: Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti

 

První pomoc:

Kardiopulmonální resuscitace www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gl2010/

První pomoc – sportovní úrazy www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/tv/

První pomoc – sportovní úrazy 2, neúrazové stavy www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/pp/

První pomoc při úrazech elektrickým proudem www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/elektrina/

 

 

Kontaktní osoba pro e-learningové kurzy

Dotazy k přihlašování na e-learningové kurzy


Mgr. Jindřich Pavlík
E-mail: pavlikj@fsps.muni.cz
Telefon: +420 549 49 59 47, +420 602 55 14 80, +420 603 58 31 22

 

Dotazy k vydání osvědčení


Mgr. Tomáš Vespalec
E-mail: vespalec@fsps.muni.cz
Telefon: +420 549 49 66 70

 

E–learningové kurzy
1. Atletika na ZŠ a SŠ
2. Snowboarding na zimním výcvikovém kurzu
3. Cykloturistika ve školním prostředí
4. Raketové sporty (badminton, squash) ve školní TV. A proč ne?
5. Výuka bruslení hravě a bezpečně
6. Cvičení ve vodě - aqua aerobic v nízké vodě
Na hřišti i na vodě s dětmi v JmK v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
 
| Nahoru, Vstoupit na úvodní stránku
| © Code (HTML, CSS, PHP, SQL): Jiří Krejčí, Design: V.Kotarová
| Počítadlo návštěv: 95764 návštěvníků od 1.1.2011 (z toho 638 z FSpS).