NA HŘIŠTI I NA VODĚ S DĚTMI V JMK V POHODĚ
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
28.1.2011 - 30.6.2012
Udržitelnost projektu: 1. 7. 2012 - 30. 8. 2017
 
 

Anotace projektu

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Název projektu:
Na hřišti i na vodě s dětmi v JmK v pohodě

Datum realizace projektu:
28.1.2011 - 30.6.2012

Registrační číslo projektu OPVK:
CZ.1.07/1.3.10/03.0038

Prioritní osa:
7.1, Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:
7.1.3, Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Projekt je zaměřen na zlepšení kompetencí a zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity DVPP pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení z hlediska bezpečnosti a prevence úrazů žáků.

Aspekt bezpečnosti a zároveň inovativnosti při výuce předmětů Tělesná výchova je hlavním přínosem prezenčních a e-learningových kurzů, které budou nabízeny cílové skupině pedagogů II. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a středních škol v celém Jihomoravském kraji. Kurzy budou koncipovány v souladu s požadavky Rámcově vzdělávacího programu (RVP) ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Projekt nabídne 6 akreditovaných prezenčních kurzů ve 2 bězích a 6 e-learningových kurzů pro učitele II. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a SŠ. Budou zpracovány 2 metodické materiály. Vzniklý materiál bude oponován. Kurzy pro pedagogy budou před akreditací ověřeny pilotně a oponovány.

Seznam anotací prezenčních a e–learningových kurzů projektu.
1. Atletika pro ZŠ a SŠ
2. Snowboarding na zimním výcvikovém kurzu
3. Cykloturistika ve školním prostředí
4. Raketové sporty (badminton, squash) ve školní TV. A proč ne?
5. Výuka bruslení hravě a bezpečně
6. Cvičení ve vodě – aquaerobik v nízké vodě pro ZŠ a SŠ
 
Stručné anotace chystaných metodických materiálů.
1. První pomoc v hodinách TV
2. Úrazy elektrickým proudem

 

 

Literatura nakoupená v rámci projektu S dětmi v pohodě

Na hřišti i na vodě s dětmi v JmK v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
 
| Nahoru, Vstoupit na úvodní stránku
| © Code (HTML, CSS, PHP, SQL): Jiří Krejčí, Design: V.Kotarová
| Počítadlo návštěv: 95126 návštěvníků od 1.1.2011 (z toho 638 z FSpS).