NA HŘIŠTI I NA VODĚ S DĚTMI V JMK V POHODĚ
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
28.1.2011 - 30.6.2012
Udržitelnost projektu: 1. 7. 2012 - 30. 8. 2017
 
Raketové sporty (badminton, squash) ve školní TV. A proč ne?


Anotace kurzu

Odborný garant: Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.

Badminton a squash patří v dnešní době mezi nejpopulárnější rychle se rozvíjející raketové sporty především u široké populace. Většina škol nedává možnost své žáky se s těmito sporty seznámit v rámci tělesné výchovy. Na některých školách se s výukou badmintonu i squashe třeba již začalo, ale chybí výukový materiál pro učitele, který by pomohl vyučujícím s výukou těchto raketových sportů. Při této hře se nerozvíjí jen pohybové schopnosti a dovednosti, ale badminton žáky může vzdělávat i sociálně. Hra rozvíjí respekt a podřizování se pravidlům. Děti se navzájem lépe seznamují a získávají úctu k jiným hráčům.

Cílem projektu je seznámit vyučující s možností výuky badmintonu a squashe v rámci tělesné výchovy na školách (v souladu s RVP). A zároveň upozornit na nutnost prevence poranění u těchto raketových sportů. Hlavní náplní prezenčních kurzu bude seznámení účastníků se základními pravidly a dále vysvětlení a praktický nácvik správného držení rakety, podání a základních úderů badmintonu i squashe. Náplní e-learningu bude prezentace badmintonu a squashe (základní pravidla, základní technika a taktika). V metodickém materiálu, který bude součástí e-learningu, navrhneme průpravné hry pro děti, které děti seznamují s badmintonovým i squashovým vybavením (raketou, míčky). Zařadíme řadu badmintonových her, které se mohou hrát v tělocvičně, kde kurty nejsou. V neposlední řadě přidáme průpravná badmintonová cvičení prováděná i na badmintonových kurtech. Také pro výuku squashe nabídneme celou řadu metodických postupů a průpravných her, nácvik správného pohybu hráčů a míčku na kurtu, využití kurtu při větším počtu dětí. Pro učitele budou především užitečné praktické ukázky badmintonových a squashových hodin.

V projektu bude kladen důraz na bezpečnost při nácviku hry. Také nebudou chybět základní doporučení pro provádění správné rozcvičky a volbu vhodného kompenzačního cvičení v rámci prevence poranění. V e-learningovém kurzu bude zdůrazněno jak předcházet úrazům, se kterými se při těchto sportech můžeme setkat. Důležité je vybavení (vhodná obuv, raketa, cvičební úbor a při squashi ochranné brýle). K úrazům většinou u začínajících hráčů většinou dochází z důvodu nezvládnutí správné techniky. Badminton i squash jsou specifické pro svoji práci nohou. Naučení a zvládnutím správné techniky nohou i ruky se můžeme vyvarovat řadě poranění pohybového aparátu jako je např. distorze hlezenního a kolenního kloubu, utržení Achillovy šlachy, případně chronických poranění jako např. tenisový loket, bolest ramenního kloubu. U obou raketových sportů se můžeme setkávat s poraněním oka, v materiálu zdůrazníme prevenci tohoto poranění, ale také poradíme jak poskytnout první pomoc při tomto poranění.

Náplň kurzu je v souladu s učivem RVP

Na hřišti i na vodě s dětmi v JmK v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
 
| Nahoru, Vstoupit na úvodní stránku
| © Code (HTML, CSS, PHP, SQL): Jiří Krejčí, Design: V.Kotarová
| Počítadlo návštěv: 95137 návštěvníků od 1.1.2011 (z toho 638 z FSpS).