NA HŘIŠTI I NA VODĚ S DĚTMI V JMK V POHODĚ
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
28.1.2011 - 30.6.2012
Udržitelnost projektu: 1. 7. 2012 - 30. 8. 2017
 
Atletika na ZŠ a SŠ


Anotace kurzu

Odborný garant: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.

Atletiku historicky řadíme k prvním sportovním odvětvím, v nichž byly pořádány závody. Atletika mimo jiné udávala tón progresu sportovního tréninku a byla řadou sportovních hnutí považována za nositelku krásy pohybu a zdraví. Právem jí náleží přívlastek „královna sportu“. Bohužel je v posledních letech pozorovatelný nesporný odklon mládeže od provozování atletiky průřezem všech mládežnických kategorií a výkonnostních úrovní. Výjimku netvoří ani školní tělesná výchova, kde v řadě případů reálně dostávají přednost „nové“ sportovní hry před atletickou edukací. Příčin daného faktu je celá řada. Dr. Massin z IAAF formuloval níže popsané důvody neatraktivnosti atletiky pro děti a mládež:

Nápravu je možné uskutečnit skrze inovaci školní atletiky do takové podoby, která nebude mládež demotivovat, ale naopak přiživí v ní přirozenou chuť pohybovat se a poměřovat s druhými. Aspekty, na které by při potenciální inovaci školní atletiky (v souladu s požadavky RVP pro ZŠ a SŠ) měl být kladem důraz, jsou následující:

Cílem vzdělávací akce je seznámit pedagogy s inovací školní atletiky (v souladu s RVP), která bude ctít kritéria pro zábavnou a bezpečnou formu pohybu. Dalšími cíli bude přiblížení problematiky první pomoci (pedagogickým pracovníkům) v kontextu nejčastěji se vyskytujících poranění u jednotlivých disciplín, seznámení s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví a v neposlední řadě také návod na organizaci

Náplň kurzu je v souladu s učivem RVP

Na hřišti i na vodě s dětmi v JmK v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
 
| Nahoru, Vstoupit na úvodní stránku
| © Code (HTML, CSS, PHP, SQL): Jiří Krejčí, Design: V.Kotarová
| Počítadlo návštěv: 95136 návštěvníků od 1.1.2011 (z toho 638 z FSpS).