NA HŘIŠTI I NA VODĚ S DĚTMI V JMK V POHODĚ
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
28.1.2011 - 30.6.2012
Udržitelnost projektu: 1. 7. 2012 - 30. 8. 2017
 
Výuka bruslení hravě a bezpečně

Vstup do e-learningu

E-learningový kurz byl spuštěn.

 

 

Garant

PaedDr. Petr Starec, Ph.D.

Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D


Anotace prezenčního kurzu

Garant

PaedDr. Petr Starec, Ph.D.

Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D


Učitelé tělesné výchovy, kteří na II. stupni ZŠ a SŠ zařazují v souladu s požadavky RVP výuku bruslení

Teorie

Teoretický úvod bude zaměřen na správný výběr bruslí a jejich údržbu a na vhodné sportovní oblečení.

Praxe

Cílem je seznámení se základy techniky bruslení na ledové ploše.

Výuka je zaměřena především na zvládnutí techniky:

Kurz představí praktické osvojení správné techniky jízdy a dále správné osvojení jednotlivých metodických postupů výuky bruslení.

První pomoc

Cílem semináře je rozšířit teoretické vědomosti a především praktické dovednosti učitelů tělesné výchovy, kteří na II. stupni ZŠ a SŠ zařazují v souladu s požadavky RVP výuku bruslení.

Část první pomoc je zaměřena na praktický nácvik KPR podle GL 2010 a základy první pomoci u nejčastějších zranění při bruslení.

 

Fotky z natáčení výukových materiálůNatáčení - Brusle

29. - 31. 3. 2011 - Krasohala, Brno

Na hřišti i na vodě s dětmi v JmK v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
 
| Nahoru, Vstoupit na úvodní stránku
| © Code (HTML, CSS, PHP, SQL): Jiří Krejčí, Design: V.Kotarová
| Počítadlo návštěv: 95147 návštěvníků od 1.1.2011 (z toho 638 z FSpS).