Raketové sporty (badminton, squash) ve školní TV. A proč ne?

Anketa

Prosíme vás o vyplnění anonymní ankety vaší spokojenosti s e-learningovým kurzem.


Otázkavynikajícívelmi
dobrý
dobrýšpatnývelmi
špatný
1. Celkové hodnocení obsahu:
2. Přínos materiálu pro můj osobní rozvoj:
3. Uplatnění znalostí z kurzu v mojí práci:
4. Soulad obsahu kurzu s mými pracovními cíli:
5. Množství nových vědomostí získaných v e-learningovém kurzu pro mou praxi:
6. Srozumitelnost výkladu:
7. Intelektuální úroveň výkladu:
8. Posloupnost a logika výkladu:
9. Využívání příkladů z praxe, konkrétní ukázky:
10. Celkové hodnocení organizace materiálů:
11. Kvalita studijních materiálů:
12. Dostupnost studijních materiálů:
13. Možnost získat dodatečné materiály a informace:
14. Kvalita e-learningové podpory testování znalostí:
15. Přívětivost e-learningové podpory testování znalostí:
16. Adekvátnost použití a provázanost e-learningové podpory s výukou:

 

Instrukce: posuzuje se splnění těchto náležitostí, vepište do prázdného řádku svůj text.

 

Které z témat v rámci materiálu vás nejvíce zaujalo:


Kterou část byste naopak zkrátili nebo vypustili:


Co byste se v probírané oblasti ještě rádi naučili:


Co byste rádi na materiálu (jeho obsahu i organizaci) změnili:


Silné stránky:


Slabé stránky:


Další komentář:


 

 

Zdroj otázek:

Projekt Prefekt (CZ.1.07/2.3.00/09.0192)
Plný název Projekt Systematické komplexní vzdělávání pracovníků VaV v
oblastech širší problematiky řízení VaV jako nezbytný prvek efektivity
výzkumu je financován v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Autoři:
Mgr. Eva Valkounová
Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
Na hřišti i na vodě být s dětmi v JMK v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 408527 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 20 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová
Creative Commons License Raketové sporty (badminton, squash) ve školní TV. A proč ne? by Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Zora Svobodová, Ph.D., Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/raketovesporty/.
Investice do vzdělávání