Raketové sporty (badminton, squash) ve školní TV. A proč ne?

LITERATURA

 • MENDREK, Tomasz, NOVOTNÁ, Martina.  Badminton . Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 124 s. druhé, upravené vydání. ISBN 978-80-247-2004-3.
 • NOVOTNÁ, Martina, et al.   Badminton - interaktivní průvodce   [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2008 [cit. 2011-07-01].
  Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/js08/badminton/ed_2/index.html>.
 • SÜSS, Vladimír, MATOŠKOVÁ, Petra. Squash. Praha : Grada Publishing, a.s., 2003. ISBN 80-247-0477-3
 • ŠÁCHA, Dominik. Jak dokonale zvládnout squash. Praha : Grada Publishing, a.s., 2006. ISBN 80-247-1462-0
 • VALENTA, Jan. Squash. Rady pro začínající i pokročilé hráče. Praha: 1996.
 • Česká asociace squashe   [online]. 2009 [cit. 2011-11-01]. Pravidla Squash 2009.
  Dostupné z WWW: <http://www.cz-squash.net/documents/Pravidla_Squash_2009_plne_zneni.pdf>.
 • Český badmintonový svaz   [online]. 2006 [cit. 2011-11-01]. Pravidla a řády.
  Dostupné z WWW: <http://www.czechbadminton.cz/pravidla-rady>.
Na hřišti i na vodě být s dětmi v JMK v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 408540 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 20 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová
Creative Commons License Raketové sporty (badminton, squash) ve školní TV. A proč ne? by Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Zora Svobodová, Ph.D., Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivjmkvpohode/kurzy/raketovesporty/.
Investice do vzdělávání