ZDRAVOTNÍ ASPEKT PLAVÁNÍ, BEZPEČNOST, ZÁCHRANA TONOUCÍHO

Charekteristika plaveckého sportu

Hledisko strukturální

Plavání můžeme charakterizovat jako SPORT CYKLICKÝ, ve kterém odlišujeme fázi PRACOVNÍ a fázi ODPOČINKOVOU.

Pokud však mluvíme o plavání jako o sportu cyklickém, musíme myslet na to, že fázi odpočinkovou jsme schopni realizovat až po určitém zvládnutí plavecké techniky. Začátečníci, kteří se plavání teprve učí, zapojují svaly nejen v nesprávnou dobu, málo nebo příliš velkou intenzitou, ale někdy i ty svaly, které dobrý plavec vůbec nezapojuje. Často jsou potom svaly v neustálé tenzi, což vede k brzké únavě a nutnosti ukončit tuto činnost. Proto je třeba se naučit takovou techniku, která nám umožní po fázi pracovní využít fázi odpočinkovou k uvolnění a regeneraci svalu. To potom vede k ekonomické a opravdu cyklické činnosti.

 

Hledisko fyziologické

Plavání můžeme charakterizovat jako sport RYCHLOSTNĚ VYTRVALOSTNÍ, kde tyto obě složky krytí energie mají velký význam.

Tato charakteristika platí především pro bazénové plavání. Zhruba 80% výkonů trvá do 2 minut. To znamená, že plavci musí mít vysokou kapacitu jak aerobní, tak anaerobní. Pro plavecké trenéry to znamená trénovat obě složky dle specializace plavců. Pokud se plavec specializuje na 100- a 200metrové tratě (to je nejběžnější kombinace), podíl aerobního a anaerobního krytí spotřeby energie je téměř shodný, ale obrácený. U 100metrové tratě se využívá 37% aerobní práce a 63% anaerobní. U 200metrové tratě je krytí spotřeby energie cca 65% aerobně a 35% anaerobně. Z výše uvedeného vidíme, že v plavání se velice těžko uplatní ryze sprinterský typ. Sprinter, který plave 100metrovou trať (cca 50 vteřin ) je srovnatelný s atletem, který běhá 400 metrů. Na obrázku 1 vidíme různé mechanismy krytí energie při různé délce výkonu. Z uvedeného vyplývá nesnadný úkol pro trenéry při plánování skladby tréninků, neboť doba trvání plaveckého výkonu zasahuje do více mechanismů krytí energie.

Naším cílem však není sportovní plavání, ale plavání rekreační. Pokud mluvíme o zdravotním významu pohybu, myslíme tím činnost vytrvalostní.

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 90053 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1728 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License ZDRAVOTNÍ ASPEKT PLAVÁNÍ, BEZPEČNOST, ZÁCHRANA TONOUCÍHO by PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D., Mgr. Alžběta Tobiášová, Mgr. Marcela Keberlová, Daniel Bartošek, Pavel Tobiáš, DiS., Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/bazen/.
Investice do vzdělávání