ZDRAVOTNÍ ASPEKT PLAVÁNÍ, BEZPEČNOST, ZÁCHRANA TONOUCÍHO

Aplikace základních pricipů v plaveckých způsobech

PLAVECKÝ ZPŮSOB PRSA

 

  • Poloha těla a práce nohou

U plaveckého způsobu prsa je situace odlišná. Není zde zapotřebí maximální extenze v hlezenním kloubu, naopak je potřebná flexe. Ta se provádí v rozsahu, který je pro většinu populace dosažitelný, a proto není kloubní pohyblivost pro správné plavání plaveckým způsobem prsa limitujícím faktorem.

Stěžejním se pro správnou polohu těla jeví správné provedení kopu ve smyslu jeho směřování. To závisí na timingu změny úhlu v kolenním a v kyčelním kloubu.

Cílem je po kopu nohama udržet splývavou polohu, to znamená, že boky a nohy se po kopu musí dostat k vodní hladině. Pokud zůstane plavec pod velkým úhlem k vodní hladině ve fázi splývání, nastává velký odpor vody, což vede k omezení doby trvání splývání a ke snížení průměrné rychlosti v této fázi.

KOP NOHAMA – správné provedení:

Pokud prsař nekope správně naprosto přirozeně, je třeba kop rozdělit na dvě fáze.

  • PRVNÍ FÁZE – kop je iniciován napínám nohou v kolenním kloubu, tím je kop veden směrem ke dnu.
  • DRUHÁ FÁZE – kop je dokončován napínáním nohou v kyčelním kloubu do napnutí celých nohou do vodorovné polohy.
  • OBĚ tyto fáze na sebe plynule navazují, postupně jak plavec zvládne svůj kop korigovat, prolíná jedna v druhou. Výsledkem musí být na konci kopu nohama poloha plavce ve vodorovné poloze na hladině - trup, pánev i celé nohy jsou u vodní hladiny. V této optimální splývavé fázi (při zadrženém dechu) vytrváme.

 

Nejčastější a nejhůře odstranitelnou chybou je tzv. šikmý střih.

Vynikající plavec – prsař přeplave 25 m bazén čtyřmi kopy nohou.

 

  • Dýchání

Dýchání je u plaveckého způsobu prsa poměrně jednoduché. Po kopu nohama plavec vysplývává se zadrženým dechem. Jakmile začínáme záběr pažemi, začínáme vydechovat a vynořovat hlavu z vody. Po dokončení záběru, když jsou paže pod tělem se uvolní hrudník a plavec nadechne. Následuje kop nohama a následný plavecký cyklus.

Snažíme se o krátký, intenzivní, ale maximální nádech.

 

  • Souhrn

Fáze mezi kopem nohama a záběrem paží je ta nejefektivnější. Plavec leží ve vodě ve splývavé poloze a v této fázi uvolnění uplave největší vzdálenost (viz. obr. xy, fáze mezi dvěma maximy rychlosti).

Mnoho plavců tuto fázi vůbec nevyužívá, neboť mají dojem, že pro pohyb vpřed musí pracovat paže nebo nohy.

NAOPAK, v době „odpočinku“ uplaveme největší vzdálenost.

 

Plavecká cvičení viz. http://www.fsps.muni.cz/organizační struktura/kapsp/výuka/plavání

 

PLAVECKÝ ZPŮSOB KRAUL

Aplikace tří základních zásad v plaveckém způsobu kraul.

 

  • Poloha těla a práce nohou

Poloha těla plavce je závislá na správné práci nohou. Správná práce nohou závisí na uvolněném hlezenním klubu. To je limitující faktor polohy těla.

Kopání nohama je rytmické, rozsah optimální. Pokud je nohy „cákají“, je práce neefektivní, pokud není na hladině vidět pěna od kopání, nohy pracují příliš hluboko. Práce nohou u kraulu a znaku je velice podobná, úhel v koleni stejný. Nejvíce je ohýbáno koleno při motýlku (nepočítáme prsa – jiný charakter).

Důležitý je při kopání pohyb nohy směrem k hladině. Zde dělá nejvíce placů chybu – nohu ohýbají v koleni při pohybu nohy k hladině. Video6 L

Naopak - noha musí být natažená, plavec v podstatě zanožuje.

Koleno se začíná mírně ohýbat při začátku kopu směrem dolů ke dnu.

 

  • Dýchání

Dýchání je u plaveckého způsobu kraul zásadním kritériem zvládnutí tohoto plaveckého způsobu.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKOU PRO SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ JE POLOHA TĚLA!

Plavec dokončuje záběr paží nenádechové straně, vydechuje a vytáčí hlavu do strany pro nádech. Výdech končí nad vodní hladinou, plavec ihned po ukončení výdechu nadechuje. Nádech probíhá otevřenými ústy, krátce, ale se snahou vdechnout maximální množství vzduchu. Po zanoření hlavy do vody zabírá protilehlou paží se zadrženým dechem, výdech nastává opět při záběru nádechové paže.

 

POZOR!

Nádech je třeba provést s uvolněným hrudníkem. Pokud se „opřeme“ o paži při nádechu (zahájíme záběr), zapojíme svalstvo pletence ramenního a břišní svalstvo. To povede k fixaci hrudního koše a k omezení možnosti nádechu.

 

Pokud je poloha těla nedostatečně splývavá, plavec netvoří jednu „linii“ a vytočení do strany je znemožněno. Přirovnejme si vytáčení trupu ke kutálení rovné kovové tyče po podlaze… a zkuste takto kutálet - pro muže - klikovou hřídelí, pro ženy - mlýnkem na maso.

Pro nácvik správného dýchání jsou neocenitelná cvičení – tzv. „dobíhačky“,kdy se paže potkají ve vzpažení. Toto cvičení plavou v různých variantách i ti nejlepší světoví plavci. Pro začátečníky je to hlavně cvičení pro výuku správného dýchání.

KRAULOVÁ DOBÍHAČKAje základ plaveckého způsobu kraul.

Při tomto cvičení je dostatek času na fixaci rytmu dýchání. Zpočátku můžeme držet paže spojené delší dobu, později jen „předáme štafetu“ a druhá paže zabírá ihned po zanoření první paže do vody.

Lze s trochou nadsázky říci, že kdo umí odbíhačku, umí kraul z 90 % - pokud někdo plave kraul s hlavou nad hladinou, umí kraul ze 30 %.

Plavecká cvičení viz. http://www.fsps.muni.cz/organizační struktura/kapsp/výuka/plavání

 

PLAVECKÝ ZPŮSOB ZNAK

 

  • Poloha těla a práce nohou

Poloha těla opět, tak jako u kraulu, závisí výrazně opět na práci nohou. Pro znakové nohy platí stejná pravidla jako pro nohy kraulové. Rozsah pohybu je podobný, celkový projev i frekvence také. Nárty tvoříme na hladině pěnu.

Znakové nohy a pivo bez pěny – vše špatně!

 

POZOR!

Při plavání nohama (platí i pro celý plavecký způsob – souhru) je hlava v prodloužení trupu. To znamená, že uši jsou ve vodě, paže (bicepsy) přitisknuté za uši, lokty napjaté a pohled směřuje ke stropu (nebo do nebe). Boky tlačíme k vodní hladině.

 

  • Dýchání

Dýchání je u plaveckého způsobu znak nejjednodušší. Obličej je neustále nad vodní hladinou. Mnoho lidí tato poloha svádí k tomu, že nadechují nosem. Nadechujeme ústy!

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 90053 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1728 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License ZDRAVOTNÍ ASPEKT PLAVÁNÍ, BEZPEČNOST, ZÁCHRANA TONOUCÍHO by PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D., Mgr. Alžběta Tobiášová, Mgr. Marcela Keberlová, Daniel Bartošek, Pavel Tobiáš, DiS., Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/bazen/.
Investice do vzdělávání