NEBOJME SE GYMNASTIKY

O e-learningovém kurzu
NEBOJME SE GYMNASTIKY

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Kurz je akreditován MŠMT ČR v rámci DVPP pod č.j. 28268/2011-25-650
E-learningový kurz je určen učitelům II. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a středních škol.


Autoři projektu:

Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D.

Mgr. Libuše Černá

Garant materiálů:

Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.

Autoři materiálů:

Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.

Mgr. Petr Hedbávný

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D

Mgr. Lenka Svobodová

PaedDr. Dagmar Šimberová

Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D.

Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.

Mgr. Alžběta Tobiášová

Odborné konzultace:

doc. PhDr. Josef Pavlík, CSc.

MUDr. Roman Malý

MUDr. Barbora Zuchová

MUDr. Dana Borková

MUDr. Jana Kubalová

 

Oponent:

Mgr. Radmila Nemkyová

Technické zpracování e-learningové podoby:

Mgr. Petr Zaoral , Jiří Krejčí
Mgr. Tomáš Vespalec , Petr Huta

 

Celkový studijní čas

12 hodin

Výukový film

spustit

Průvodce kurzem

spustit

 

Natáčení a zpracování videomateriálů: TVF s.r.o.

Fotodokumentace byla pořízena ve spolupráci s TVF s.r.o.

Poděkování:
Zdravotnické záchranné službě JMK a Fakultní nemocnici Bohunice za technikovou a odbornou
podporu při natáčení výukového materiálu.
Cvičitelům "Cvičeníčka", jejichž práce s dětmi byla inspirací při tvorbě e-learningového
kurzu (inovativní didaktické postupy využívané v tomto programu).
Autoři elektronické publikace rovněž děkují všem, kteří se na její tvorbě podíleli.

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 241030 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 2055 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License NEBOJME SE GYMNASTIKY by Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D., Mgr. Petr Hedbávný, Mgr. Alena Skotáková, Ph. D, Mgr. Lenka Svobodová, PaedDr. Dagmar Šimberová, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Alžběta Tobiášová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gymnastika/.
Investice do vzdělávání