NEBOJME SE GYMNASTIKY

První pomoc

Kapitola První pomoc je zpracovaná s ohledem na výskyt poranění při dané pohybové aktivitě. Najdete v ní text, který je doplněný fotografiemi a videoukázkami. Některé videoukázky jsou použity z jiných pohybových činností, protože zásady poskytování první pomoc jsou samozřejmě stejné. Chcete –li se o první pomoci dozvědět více, otevřete si na stránkách projektu S dětmi v pohodě e –learningový materiál:

„ Základy kardiopulmonální resuscitace Guidelines 2010“

„ První pomoc v tělesné výchově“.


Kapitoly:

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 240365 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 2054 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License NEBOJME SE GYMNASTIKY by Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D., Mgr. Petr Hedbávný, Mgr. Alena Skotáková, Ph. D, Mgr. Lenka Svobodová, PaedDr. Dagmar Šimberová, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Alžběta Tobiášová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gymnastika/.
Investice do vzdělávání