NEBOJME SE GYMNASTIKY

ÚVODNÍ SLOVO

V posledních letech popularita gymnastiky ve světě roste, dochází k infiltraci gymnastických cvičení a gymnastických dovedností do ostatních sportovních činností, jako je např. tanec, lyžování, úpolové sporty atd. I přes tento zvýšený zájem o gymnastické sporty se zdá, že se gymnastika v poslední době pomalu vytrácí z výuky tělesné výchovy na základních a středních školách. Důvody mohou být různé – obava pedagogů z možnosti zranění, nedostatek nebo nevyhovující nářadí, nejistota vyučujícího pramenící z neznalosti správného metodického postupu, nízké procento cvičební doby žáka během hodiny nebo časová náročnost na přípravu a úklid nářadí.

Gymnastika jako soubor cvičení všestranně rozvíjí takřka všechny pohybové schopnosti. Největší vliv mají gymnastická cvičení na rozvoj koordinace, zejména její obratnostní složky, a tím posilují schopnost se rychle a trvale učit novým pohybovým dovednostem. Z tohoto hlediska je gymnastická průprava významným pomocníkem růstu výkonnosti ve většině sportovních odvětví.

V dnešní době existuje mnoho pomůcek a jednoduchých cvičení, které usnadní nácvik jednotlivých prvků a díky jejich využití, může být hodina tělesné výchovy zábavnější a spojena s radostí z nově zvládnutých cviků.

 

Cíl

Hlavní náplní e-learningového kurzu je seznámit účastníky s novými metodami a formami výuky (Air floor, sklápěcí klín) v oblasti gymnastických disciplín, se správnou technikou provedení jednotlivých prvků na vybraných nářadích a s různými možnostmi průpravných cvičení při nácviku daných prvků. Neopomineme ani didaktické a metodické zásady, které je nutno dodržovat během hodiny gymnastiky. Důležitou a nezbytnou součástí bude ukázka dopomoci a záchrany u jednotlivých cviků a první pomoci v případě zranění.

E-learningový kurz je zaměřen především na zkvalitnění výuky gymnastických disciplín na 2. stupni ZŠ a středních školách v úzké souvislosti s rámcově vzdělávacím programem. Naší snahou je zvýšit frekvenci výuky různých forem gymnastiky na školách a především zvýšit její oblíbenost mezi vyučujícími i žáky.

 


Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (garant materiálu Nebojme se gymnastiky), vaculikova@fsps.muni.cz
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 243344 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 2056 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License NEBOJME SE GYMNASTIKY by Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D., Mgr. Petr Hedbávný, Mgr. Alena Skotáková, Ph. D, Mgr. Lenka Svobodová, PaedDr. Dagmar Šimberová, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Alžběta Tobiášová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gymnastika/.
Investice do vzdělávání