BEZPEČNĚ A HRAVĚ NA IN-LINE BRUSLÍCH

Metodika výuky na kolečkových bruslích

Metodický postup, jak je uveden, není neměnný, ale je možné postupovat podle vyspělosti dětí, s nácvikem některých prvků začít dříve, nebo naopak některé vynechat a později se k nim vrátit.


Jízda v oblouku vpřed ven

 

Jízda v obloucích je základem správného bruslení. Oblouky vpřed ven provádíme střídavě na pravé a levé noze. Oblouky začínáme na pomyslné ose. První oblouk začneme například na pravé noze. Před odrazem snížíme postoj do mírného podřepu a natočíme trup zády do středu oblouku. Ve sníženém postoji přeneseme váhu těla na pravou nohu postavenou na vnější hranu brusle a odtlačením levé nohy z vnitřní hrany brusle provedeme odraz. V postavení zachováváme náklon osy celého těla na jetý oblouk. Přibližně po polovině oblouku měníme postavení ramen, paží i hlavy, a to současně s plynulým propínáním kolena jedoucí nohy a přitahováním volné nohy, která prochází těsně kolem nohy jedoucí do přednožení dolů. Při dojezdu na pomyslnou osu snožíme obě nohy, nasadíme levou brusli do směru nového oblouku (Obr. 100 - 102).

Nejčastější chyby:

  • nestejnoměrně jeté oblouky
  • špatný postoj na jedoucí noze
  • malý náklon do kružnice

 

 

Jízda v oblouku vpřed dovnitř

Oblouk vpřed dovnitř na pravé noze začínáme s pravou nohou postavenou na vnitřní hraně brusle do směru oblouku. Před nasazením do odrazu se snížíme do mírného podřepu. Váhu těla přeneseme na pravou nohu postavenou na vnitřní hraně a levou nohou provedeme z vnitřní hrany odraz. Vyjíždíme oblouk po vnitřní hraně pravé brusle. Po celou dobu zachováváme postavení těla v náklonu na střed oblouku. Při dojezdu oblouku snožíme obě nohy a nasadíme levou brusli do směru nového oblouku a současně vytočíme pravou brusli (Obr. 103 - 104).

Nejčastější chyby:

  • propnutá jedoucí noha v koleně
  • uvolněné a nepřesné držení těla
  • vyjetí oblouku po obou hranách brusle

 

 

Překřížený protioblouk

Při překříženém protioblouku vpřed nasazujeme protioblouk s volnou nohou překříženou vpředu. Odrážíme se z vnější hrany brusle, která se následně stává volnou nohou (Obr. 105 - 106).

 

 

Vlnovka vpřed na jedné noze

Vlnovka je jednou z možností přechodů z jednoho oblouku do oblouku druhého, a to při zachování stejné jedoucí nohy. Začínáme například z jízdy po oblouku vpřed ven a následně přejdeme vlnovkou do dalšího oblouku vpřed dovnitř (Obr. 107 - 108).

 

 

Zdroje:
  • Obr. 100 - 108: TVF s.r.o., Brno 2010
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 70188 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1212 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License BEZPEČNĚ A HRAVĚ NA IN-LINE BRUSLÍCH by PaedDr. Petr Starec, Ph.D., Mgr. Renata Vychodilová, Mgr. Tomáš Vespalec, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D., PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D., PhDr. Michal Vít is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/inline/.
Investice do vzdělávání