BEZPEČNĚ A HRAVĚ NA IN-LINE BRUSLÍCH

Metodika výuky na kolečkových bruslích

Metodický postup, jak je uveden, není neměnný, ale je možné postupovat podle vyspělosti dětí, s nácvikem některých prvků začít dříve, nebo naopak některé vynechat a později se k nim vrátit.


Obraty

 

K nácviku změny směru jízdy přistupujeme po dobrém zvládnutí jízdy vpřed i vzad. Obraty z jízdy vpřed do jízdy vzad a opačně provádíme vpravo i vlevo, na jedné noze i na obou nohou.

Spojení jízdy má být plynulé, obraty nemají způsobit zpomalení ani zastavení pohybu.

Při výuce inline bruslení učíme žáky dvěma základním způsobům obratů: ve smyslu trojky a měsíce.

 

Obraty z jízdy vpřed do jízdy vzad

1. Ve smyslu měsíce

Obrat ve smyslu měsíce spočívá v přešlápnutí z jedné nohy na druhou, přičemž vytočíme paty obou nohou k sobě. Obraty můžeme provádět od pravé i levé nohy, z jízdy vpřed i vzad (Obr. 92 - 94).

 

Nejčastější chyby:

 • provádění obratu na napnutých nohách
 • nepřesné vytočení volné nohy k patě jedoucí

 

2. Ve smyslu trojky

a) na obou nohou

Obraty ve smyslu trojky můžeme provést na obou nohách buď obratem vpřed, nebo obratem vzad, přičemž platí zásada vzájemné výměny vnitřního napětí mezi rameny a boky. Zpočátku nacvičujeme obraty na místě a až následně zařazujeme do jízdy.

 

Nejčastější chyby:

 • nedostatečné odlehčení bruslí před obratem
 • nevýrazné protinatočení boků a ramen
 • předklon
 • nezastavení rotace

 

Obraty z jízdy vzad do jízdy vpřed

 • Ve smyslu trojky

a) odšlápnutím

Při obratu odšlápnutím vlevo přeneseme váhu těla na pravou nohu. Levou zvedneme, vytočíme ji do směru jízdy vpřed a přeneseme na ni váhu těla. Pokračujeme dále jízdou vpřed. Zároveň s prací levé nohy přetáčíme do směru obratu také hlavu, trup a ramena (Obr. 96 - 98).

 

Nejčastější chyby:

 • nepřesné nasazení do nového směru jízdy
 • pozdní přenesení váhy těla z nohy na nohu
 • zvládnutí odšlápnutí pouze na jednu stranu

 

b) na obou nohou

Popisovaný obrat začínáme ze základního postoje na dvou nohách zády do směru jízdy. Výměnu napětí mezi rameny a boky musíme provést v naprostém souladu, obrat pak působí lehce a neztratíme jím rychlost.

 

Nejčastější chyby:

 • malé odlehčení bruslí
 • příliš velký záklon
 • malá práce trupu vůči bokům

 

Při nácviku obratů doporučujeme probrat nejprve jeden způsob obratu, procvičit jej a teprve potom přistoupit k výuce dalšího. Zásadně nacvičujeme obraty na obě strany a to v téže výukové hodině.

 

Příklady k procvičení:

 1. Spojování obratů za sebou
 2. Soutěž, kdo provede nejvíce obratů ve vymezené dráze
 3. Nácvik obratů na zvukový nebo zrakový signál

 

Zdroje:
 • Obr. 92 - 99: TVF s.r.o., Brno 2010
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 70188 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1212 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License BEZPEČNĚ A HRAVĚ NA IN-LINE BRUSLÍCH by PaedDr. Petr Starec, Ph.D., Mgr. Renata Vychodilová, Mgr. Tomáš Vespalec, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D., PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D., PhDr. Michal Vít is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/inline/.
Investice do vzdělávání