BEZPEČNĚ A HRAVĚ NA IN-LINE BRUSLÍCH

Metodika výuky na kolečkových bruslích

Metodický postup, jak je uveden, není neměnný, ale je možné postupovat podle vyspělosti dětí, s nácvikem některých prvků začít dříve, nebo naopak některé vynechat a později se k nim vrátit.


Jízda vzad

 

Vzad můžeme jezdit více způsoby. Při inline bruslení nacvičujeme jízdu vzad ve vlnovkách, pro které je charakteristická trvalá dvouoporová fáze.

Vycházíme ze základního postavení, tj. podřep, mírný předklon, pánev je protlačena vpřed. Nezapomeneme občas otočit hlavu do směru jízdy a sledovat ostatní bruslaře, aby nedocházelo ke srážkám.

 

1. Nesouměrné vlnovky vzad (tzv. „citronky“)

Obě nohy zůstávají trvale ve styku s podložkou, zatížení inline bruslí je rovnoměrné. Výcvik začínáme ze základního postoje. Brusle vytočíme patami od sebe a špičkami k sobě. Snížením postoje do podřepu provedeme odraz z vnitřních hran a brusle necháme rozjet do vzdálenosti dvou stop. Kolena nenecháváme příliš od sebe, nevysazujeme pánev a bráníme předklonu. Po dokončení odrazu nohy obloukem spojíme do základního postavení a využijeme pohybu vzad.

 

Nejčastější chyby:

 • velký předklon, vysazení pánve
 • nestejnoměrné zatížení obou nohou
 • nedostatečné pérování v kolenou

 

 

2. Souměrné vlnovky vzad

Obě brusle jsou stále ve styku s podložkou, nohy jsou pokrčeny v kolenou a vzdáleny od sebe jako při mírném stoji rozkročném. Odraz provedeme vnitřní hranou levé brusle, která je na vnější straně obloučku, a vlastnímu odrazu napomáháme napnutím nohy v koleně a pohybem příslušného ramene a boku vzad. Po dokončení odrazu přeneseme váhu těla na jedoucí pokrčenou pravou nohu a k její stopě přisuneme levou nohu, ze které jsme se odrazili. Ze základního postavení nastává odraz druhou nohou. Váhu těla pravidelně přenášíme vždy na jedoucí nohu.

 

Nejčastější chyby:

 • předklon a jízda po přední části inline brusle
 • nedostatečné přenášení váhy těla na jedoucí nohu
 • nedostatečné pérování v kolenou
 • rychlé a krátké vlnovky

 

 

Průpravná cvičení

1. Nácvik jízdy vzad s oporou

První pohyb vzad provede žák tak, že se postaví čelem k opoře a odrazí se od něj oběma rukama. Zdůrazňujeme mírný předklon bez vysazení a podřep. Po získání potřebné jistoty učíme žáka tentýž pohyb, ale s kontrolou prostoru za sebou: bruslař otočí hlavu vzad a kontroluje prostor za sebou. Pohyb hlavy musí zvládnout na obě strany.

 

2. Nácvik jízdy vzad ve dvojicích

Žáci se postaví proti sobě a uchopí se vzájemně za předloktí. Ten, který jede vzad, se nejprve nechá pouze tlačit a dbá, aby zachovával stabilitu dostatečným pokrčením nohou v kolenou a udržoval inline brusle od sebe na vzdálenost chodidla. Pak za stálého tlačení druhého zkouší opakované dřepy, úklony střídavě vlevo a vpravo a nakonec přenáší váhu střídavě na pravou a levou brusli, aniž by ovšem druhou zvedal z podložky.

Ve dvojicích nacvičujeme zpočátku jak „rybičky“ vzad, tak souměrné vlnovky vzad. Při těchto cvičeních už druhý přestává jedoucího tlačit a poskytuje mu pouze oporu.

 

 

Příklady k procvičení:

Při procvičování jízdy vzad postupujeme obdobně jako při nácviku jízdy vpřed, případně kombinujeme s jízdou vpřed. Soutěžíme o menší počet odrazů potřebných k překonání určité vzdálenosti apod.

 

Překládání vzad

 

Překládání vzad je poměrně složitý prvek inline bruslení. Z biomechanického hlediska je však překládání vzad snazší než překládání vpřed. Je stabilnější a lze při něm získat větší rychlost.

K nácviku přistupujeme až po dobrém zvládnutí jízdy vzad. Princip pohybu zůstává stejný jako při překládání vpřed. Základní postavení je také totožné.

Nacvičujeme podobně jako překládání vpřed. To znamená, že provedeme rozklad na dva přímé odrazy.

 

Překládání vzad pomocí chůze stranou

Nazačátku provedeme drobné krůčky stranou, které se postupně změní v překládání vzad.

 

 

Jízda po kruhu vzad odšlapováním

Tento průpravný cvik nacvičujeme na kruhu. Postavíme se levým bokem do kruhu a upažíme, přičemž pravou paži držíme v předpažení a levou v zapažení. Z tohoto postoje se snížíme v kolenou a provedeme odraz vnitřní hranou pravé brusle, špička směřuje dovnitř.

 

Nejčastější chyby:

 • velký předklon
 • jízda na napnutých nohách

 

 

Nácvik překládání vzad vlevo:

1. odrazvnitřní hranou vnější brusle (tzv. „ odšlapování“)

2. odraz vnější hranou vnitřní brusle

 

Při nácviku je důležité nacvičovat první i druhý odraz na obě dvě strany, pak celé nejprve v pomalém tempu vlevo a vpravo a nakonec ve větší rychlosti.

Neustále musíme dbát na technicky správné provedení. Stejně jako vpřed, můžeme zpočátku nacvičovat tím způsobem, že se všichni drží za ruce a překládají na místě. Pak je možno nacvičovat i ve dvojicích jeden bruslař překládá vpřed a druhý vzad, při tom se drží za ruce.

 

Nejčastější chyby:

 • jízda na napnutých nohách
 • velký předklon
 • nestejně silný odraz oběma nohama
 • odrazy prováděné rychle za sebou

 

 

Příklady k procvičení

Výhodně, tak jako při překládání vpřed, se dá využít kruhů. Překládání vzad se dá rovněž dobře procvičit jízdou po obvodu osmy. Toto cvičení je možné provádět také soutěživou formou, například jízdou kolem kuželů.

 

Zdroje:
 • Obr. 71 - 91: TVF s.r.o., Brno 2010
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 70189 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1212 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License BEZPEČNĚ A HRAVĚ NA IN-LINE BRUSLÍCH by PaedDr. Petr Starec, Ph.D., Mgr. Renata Vychodilová, Mgr. Tomáš Vespalec, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D., PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D., PhDr. Michal Vít is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/inline/.
Investice do vzdělávání