Fitness
Mgr. Hana Bubníková,
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.


Úvod
© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

http://fitturtle.blogspot.cz/2012/07/muj-fitness-plan-cervenec.html
Úvodní slovo autora


Sportovní hry jako fotbal, basketbal, florbal či volejbal jsou sportovní disciplíny u kterých se uplatňují všechny pohybové schopnosti (vytrvalos, rychlost, síla, flexibilita atd.) Prakticky každá sportovní disciplína představuje určité riziko úrazu pro kosti, klouby, svaly, šlachy a vazy.

Z hlediska prevence je nezbytně nutné připravit opěrný systém těla na takovou úroveň, v níž budou minimalizována možná zdravotní rizika plynoucí z charakteru hry.  Jako jeden z nejefektivnějších prostředků tělesné přípravy je využití cvičení ve fitness.

Důležitým efektem velkého spektra cvičení ve fitness, v dnešní době je hlavně posílení svalů jádra, tzv. core trénink. Jedná se o posilování bedro - kyčlo - pánevního komplexu (LPHC), hrudní páteře a krční páteře, proto se snažíme ve fitness využívat multifunkční cvičení.Každý jedinec má těžiště těla při stoji umístěno v jádru a jsou v něm zahájeny všechny pohyby. Spektrum svalů, spadajících do oblasti jádra, má celou řadu praktických funkcí, jako např.:

  1. schopnost jedince vzpřímeně stát, chodit;
  2. kontrolovat pohyby (pohybovat se požadovaným směrem);
  3. přesunovat tělesnou hmotu;
  4. absorpce doskoků, dopadů;
  5. ochraňovat páteř a vnitřní orgány.

Ve fitness se snažíme využívat cviky, které zapojují oblast jádra.


Systematizace fitness

  • Cvičení ve fitness můžeme zaměřit na jednotlivé svaly i na celé svalové skupiny.

  • Součástí cvičebních programů jsou jak relativně jednoduché cviky pro naprosté začátečníky, tak také cviky, které zvládají velmi pokročilí. Důležitá specifikace tréninkového plánu.

  • Začátečníci se při prvních lekcích pokoušejí o udržení správné polohy těla či tělesných segmentů ve statické pozici - zpevnění svalového korzetu.

  • Pokročilí cvičenci využívají těžší cvičení jiné tréninkové plány a využití multifunkčních cvičení.

  • U všech cvičení musí být prováděné pohyby technicky správně. Zamezíme tak možným poraněním a posílíme opravdu ty skupiny svalů, na něž se chceme při posilování zaměřit.