© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Fitness
Mgr. Hana Bubníková,
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.


Poranění při silových cvičeních
http://fitness-zumba.info/tag/cviceni/
Silový trénink ve fitness a případné příčiny akutních i chronických poranění


Předpoklad, že silový trénink (především se zátěží) vykonávaný v raném věku vede ke zvýšení počtu akutních i chronických poranění u cvičenců, nemá žádné vědecké opodstatnění.Fakt:

  • není zcela reálné vyhnout se při silovém tréninku možnosti poranění svalstva, vaziva či šlach
  • při dodržování určitých zásad a postupů cvičení minimalizujeme riziko poranění
  • klady silových cvičení (i ty zdravotní) velmi výrazně převýší rizika
Jak dokládá literatura, poranění při silových cvičeních jsou většinou způsobena:

  • nesprávným technickým provedením cviku,

  • nedostatečným prohřátím organismu před výkonem - aerobní aktivita v délce trvání minimálně 5 minut,

  • nevhodným rozcvičením - užívat bychom měli před cvičením vždy dynamický strečink,

  • nepřiměřeným dávkováním tréninkové intenzity či tréninkového objemu,

  • neznalostí fyzických možností dítěte, cvičence

  • nevyužitím individuálního přístupuFitness tréninková, vyučovací hodina v dnešní době je spojována s netradičními pomůckami k celkovému rozvoji pohybových schopností. Využívají se cviky multifunkční.