© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Fitness
Mgr. Hana Bubníková,
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.


Cvičení pokročilého
http://www.gamisport.cz/fitness1/fitness-doplnky/p/fitness-mic-kettler-7370-053/
Rozvoj svalové hmoty


  • V současné době se používá štěpený trénink v němž je tělo ROZDĚLENO NA NĚKOLIK SKUPIN, které se procvičují postupně v několika dnech. Stejná svalová partie je zařazována jednou za nejméně dva, nejčastěji za tři až pět, ale někdy až šest i sedm dní.  • Postupné procvičování ve dnech za sebou bez přestávek se děje v systémech označovaných dny tréninku a volna (1 = 1den volna) nejčastější systémem 3 + 1v, nebo 4 + 1v. Znamená to, že po třech (čtyřech) dnech tréninku následuje den volna a pak se opět pokračuje v tréninkových dnech.
"Každý jedinec má jiné dispozice a musí jinak trénovat!"
  • Další možností je vřazování volna mezi tréninkové dny. Např.: 2 + 1v + 2 + 1v je po prvních dvou tréninkových dnech zařazen den volna, aby se zbývající svalové partie docvičily v dalších dvou dnech. Tělo je tady rozděleno na čtyři skupiny svalů.  • V OBJEMOVÉM TRÉNINKU vyspělých se na tutéž svalovou partii používají 2 až 4 cviky. Počet sérií téhož cviku se pohybuje mezi 3 až 5. V jedné sérii se odcvičí 6 až 12 opakování.