© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Fitness
Mgr. Hana Bubníková,
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.


Cvičení mládeže
http://www.abicko.cz/clanek/sport/10653/strastiplna-cesta-za-svaly-jak-nabrat-silu.html
Silový trénink mládeže ve fitness


Asi každé dítě (mladistvý) praktikující silová cvičení nejednou slyšelo ono okřídlené: "Neposiluj, nevyrosteš a zničíš si zdraví". Jsou však tato a další jim podobná tvrzení oprávněná či nikoli? Nejsou pozitiva silového tréninku větší než možná negativa? To jsou otázky, u nichž není jednoduché nalézt jednoznačnou odpověď.  Každopádně však platí, že pokud dodržíme zásady správného posilování a budeme ctít zdravotní a vývojové možnosti dítěte, nemáme proč se silových cvičení u mládeže bát.Smysl silového tréninku aneb jak je to s hypetrofií u dětí a mládeže

Představa některých "rádoby" odborníků o nulovém efektu silových cvičení u mladých vychází z předpokladu, že u popisovaných skupin nedochází po náročném silovém tréninku se středními až vysokými odpory k okem patrné hypertrofii svalstva (svaly nezvětší svůj objem).  Dle laiků tak není možné plnohodnotně rozvíjet sílové schopnosti.

Pravdou je, že u dětí skutečně nedochází po silových cvičeních k zásadním změnám velikosti svalů. Důvodem je pravděpodobně fakt, že koncentrace růstových hormonů (především testosteronu)  je u dětí výrazně nižší než u dospělých jedinců - mužů. 


Lepší předpoklady k růstu svalů a svalové síly mají tedy dospělí muži než děti a ženy. Přesto je zřejmé, že správně prováděným silovým tréninkem dochází u mládeže k velmi výraznému nárůstu produkce síly v poměrně krátkém čase.

Výhody silové přípravy mládeže

Výhody nespočívají pouze ve zvýšení svalové síly či lokální silové vytrvalosti. Nespornou výhodou je také zvýšení prevence organismu sportovce vůči zraněním a vytváření předpokladů pro dlouhou sportovní životnost. Svaly silově nepřipravovaných jedinců často pracují při vyšších rychlostech nesynchronně, a zvyšují tak riziko poranění organismu.


Dalšími nespornými výhodami silového tréninku u dětí jsou:

 • zlepšení reakce krevního tlaku na stresové podněty

 • zvýšení hustoty kostních minerálů - především u dívek funguje vysoká hustota jako nejlepší prevence osteoporózy ve stáří

 • vylepšení tvaru tělesné kompozice - estetické hledisko ocení především dívky a chlapci v pubertě

 • zlepšení psychické pohodySilový trénink a tělesný růst

I u odborníků se často setkáváme s představou, že jakýkoliv "těžký", odporový (s činkami, stroji…) silový trénink způsobuje uzavírání růstových plotének (epifyzární štěrbiny - koncové části kostí), jehož důsledkem je zpomalení a následné zastavení růstu.

Jistě platí, že nerespektování možností mladého organismu může skončit předčasným uzavřením epifýz. Pokud ale při plánování silových cvičení dodržujeme principy postupnosti, přiměřenosti atd., potom se nemusíme obávat ani relativně velkých odporů.

Odborníci radí se silovým tréninkem začít v poměrně raném věku dítěte. Nejčastější doporučení směřují mezi 6. - 8. rok věku dítěte.Začínáme cvičit

 1. Prvním krokem před započetím silové přípravy dětí = návštěva dětského popř. tělovýchovného lékaře, který:

 • preventivně zhodnotí individuální rizika spojená se silovým tréninkem

 • vyšetří rizika týkající se tvaru páteře, funkčnosti a správné polohy kloubů či oslabených nebo zkrácených svalů

 • u rizikových jedinců doporučí endokrinologické, kardiologické aj. vyšetření

 • ÚKOLEM UČITELE ČI CVIČITELE JE VYŽÁDAT SI ZDRAVOTNÍ DOPORUČENÍ

 • Trénink s odporem (činkami, na strojích, s expandéry…) bývá u dětí upozaďován na úkor protěžovaných cvičení s hmotností vlastního těla. Je bezesporné, že cvičení, při nichž dítě překonává svoji vlastní hmotnost, by měla být především v počátcích silové přípravy dětí preferována.


 1. Při nácviku nových technik (při jakýchkoliv silových cvičeních) se vyvarujme podporování vlastnosti, která je dětem vlastní, totiž soutěživosti. Soutěžící dítě nedokáže odhadnout své schopnosti, dělá chyby a z nich mohou pramenit poranění.

 1. Pokud jsou děti systematicky silově a psychicky připravovány, nemusíme se bát zařadit do tréninku po určitém čase cvičení s vyššími odpory v rozmezí 30 - 70 %

 • Důležité je však dodržet zásadu "nepřetěžování". Co to znamená? Celkový objem tréninku nesmí být zdaleka tak vysoký, jako je tomu u dospělých osob.

 • Intervaly odpočinku naopak mírně prodlužujeme (mezi sériemi cca 2 - 5 min).