© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Fitness
Mgr. Hana Bubníková,
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.


Tréninková stavba
http://pavelsantrucek.cz/cenik.html
1. Část


zahřátí, úvodní strečink a rozcvičení

Zahřátí:
Organismus se musí na tréninkovou zátěž připravit. Proto se zahřátí na začátku lekce nejčastěji odehrává na stacionárním kole, veslovači, běhacím pásu s postupným zvyšováním odporu, nebo se švihadlem. Postupně se zvyšuje tepová frekvence.

Strečink:
Celkové protažení těla. V případě časové nouze je za minimum považováno protažení svalů, které má cvičící zkrácené, a také těch, které bude v tréninku posilovat!Dynamické rozcvičení:
Po strečinku následuje rozcvičení se zvyšující se rychlostí pohybu. Od pomalejších krouživých, rotačních a obloukovitých pohybů se postupně přechází k pohybům rychlejším, navazujícím připravenost svalů a celého těla na náročnější činnost
2. Část


posilování

V první části cvičebního plánu jsou zařazovány cviky na zpevnění a zesílení oslabených svalů.

V závěru lekce jsou používány cviky převážně tvarovací.

Na instruktorovi je, aby vybral cviky, které neublíží a přitom vyhovuje cílům klienta.

Po sestavení cvičebního plánu je vhodné kontrolovat správnost technického provedení cviků. Eventuálně upravit nebo změnit cviky tak, aby procvičovaly určenou svalovou partii.
3. Část


aerobní část lekce - někdy se nedoporučuje

Tato část se zařazuje na konci cvičební lekce hlavně s cílem odstranit tuk, ale je vhodná i pro zrychlení regenerace díky odplavování zbytků odpadních látek ze svalstva.

Regenerační aerobní část se zařazuje cca 20 minut.

Při tepové frekvenci 60% - 70%.

Aerobní část na spalování tuku, se zařazuje cca 30 - 45min.Její intenzita je vyšší, při tepové frekvenci 70 - 80% (90%).
4. Část


závěrečný strečink

Na konci cvičební lekce se používají strečovací cviky jako na jejím začátku, pouze výdrž je v nich delší. (je dobré zařadit cviky proti bolestem zad).

zahřátí, úvodní strečink a rozcvičení

posilování

aerobní část lekce

závěrečný strečink
15 - 20min.

30 - 45min.

10 - 30min. i více

10 - 30min. i více
shrnutí: