© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Fitness
Mgr. Hana Bubníková,
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.


Metody, formy a postupy ve fitness
http://cinky-fitness.info/tag/cviceni
Výčet všech v literatuře uváděných metod ve fitness by byl velmi dlouhý a při jeho analýze bychom zjistili, že mezi mnoha metodami neexistují pevné hranice. Stejně tak nelze u některých metod striktně stanovit věk, kdy je zdravotně nezávadné začít s jejich aplikací.

Na schopnosti produkovat svalovou silu se podílí následující neuromuskulární, které můžeme tréninkem ve fitness stimulovat:

 1. Množství zapojených motorických jednotek (MJ)
 • Podílí se na zvyšování svalové síly hlavně u začátečníků a na začátku cvičení silového charakteru. Množství aktivovaných MJ závisí na intenzitě zatížení. Pro aktivaci co možná nejvyššího množství motorických jednotek je potřeba pracovat intenzitou minimálně 70%

 1. Synchronizace MJ(Balistické pohyby)
 • Při nízkých intenzitách cvičení je práce MJ asynchronní, při vysokých intenzitách (rychlé pohyby s adekvátní zátěží) je nutné, aby MJ pracovaly jednotně, tzn synchronizovaně.

 1. Vnitrosvalová aktivace (koordinace)
 • Je spjata s regionální hypertrofií svalstva

 1. Mezisvalová aktivace (koordinace)
 • Chápeme ji jako spolupráci svalů, které se podílí v čase na vymezeném pohybovém úkolu

 1. Využiti elastické energie a reflexů
 • Využitelné pouze u činností s protipohybem (plyometrické cvičení) 1. Neurální inhibice
 • Stupeň inhibice (útlumu) svalstva je dán jednak obrannými mechanizmy organizmu, jednak také na základě vědomého vnímání (odhadnutí vlastních možností).

 1. Typ MJ (typ svalových vláken)
 • Pro produkci konkrétního typu síly je třeba dominantní zapojení konkrétního typu svalových vláken. Na základě výzkumů je dokázáno, že vybrané typy vláken mohou konvertovat na typy jiné (na základě preferovaného typu tréninku.)

 1. Biomechanické  a antropometrické faktory
 • Na produkci konkrétního typu síly se podílí svalová architektura - ovlivňuje pákové poměry.

 1. Hypertrofie - velikost průřezu svalových vláken
 • Pravděpodobně nejdůležitější faktor z hlediska produkce síly