VODNÍ TURISTIKA

Historie a současnost vodní turistiky, druhy vodních sportů

Mezi vodní sporty zpravidla řadíme:

 • Vodní turistiku

Vodní turistika je jednou z vyhledávaných forem turistiky. V České republice se pro ni zažil laický název vodáctví. Jedná se o prožitkovou aktivitu, která jako prostředek k přesunu z jednoho místa na jiné využívá různé druhy plavidel. Nejvíce rozšířena je na říčních tocích.

 • Slalom a sjezd
 • Rafting
 • Rodeo
 • Kanoepolo
 • Rychlostní kanoistika
 • Dragonboating

Historie a současnost vodní turistiky v odkazech (letem světem)

Historie vodních sportů je popisována v obrovském spektru literárních pramenů řady renomovaných historiků sportu. Nepovažujeme proto za nutné předkládat sáhodlouhý výklad vývoje tohoto zajímavého sportovního odvětví. Přesto si myslíme, že každý organizátor či vedoucí (instruktor) vodní turistiky by měl mít znalost alespoň základního penza dat, které se k vývoji sportu vztahují.

 • Severoameričtí indiáni užívají plavidla, z nichž se postupem času vyvinuly dnešní kánoe.
  • Indiánská kanoe - charakteristická stavba se zvednutými konci
  • Eskymáci používají k lovení tuleňů plavidla - tzv. eskymácký kajak – charakteristické rysy: úzký, obratný a prohnutý.
  • r. 1860 – vzniká Anglický veslařský klub v Praze
  • r. 1870 – se objevuje první kanoe u nás - angličtí obchodníci
  • r. 1893 – vznik Českého Yacht klubu
  • r. 1905 - první kánoe (Stutzig a Heurich) - skládací kajak
  • r. 1912 - J. Rössler Ořovský - největší zásluhy o rozvoj vodní turistiky u nás
  • r. 1912 – založen první oddíl vodních skautů
  • r. 1913 – vzniká Svaz kanoistů Království českého a první závody na kanoích 1km, 500 m a v překážkové jízdě
  • r. 1919 - vzniká Český svaz kanoistů a vodních turistů.
  • r. 1920-30 - rozmach kanoistiky - trampské hnutí (vory, pramice, kánoe, skládací kajaky)
  • r. 1922 – uspořádán 1. ročník distančních závodů Č. Budějovice – Praha, Praha– Měchenice
  • r. 1924 - vzniká mezinárodní kanoistické federace - Internacional Representantschaft für Kanusport
  • r. 1927 – publikována první kilometráž českých řek od p. Gossla, (v r. 1937 V. Teklý)
  • r. 1933 – uspořádáno první ME v rychlostní kanoistice - skládací kajaky F1 a F2 - první slalomové závody na Aře ve Švýcarsku
  • r. 1936 – kanoistika na programu OH v Berlíně
  • r. 1937 – uspořádány první slalomové závody v Brně - František Smutný
  • r. 1946 - Mezinárodní kanoistická federace změnila jméno na ICF Internacional Canoe federacion)
  • r.1948 – účast reprezentantů na OH v Londýně - 4 medaile - Brzák, Kudrna, Holeček, Čapka, Havel, Pecka
  • r. 1949 – se koná první MS ve slalomu na divoké vodě v Ženevě
  • r. 1949 – vzniká časopis Lodní Sporty, později Vodní sporty - zakladatel Jan Šulc
  • r. 1959 – pořádány první MS ve sjezdu na divoké vodě v Ženevě
  • r. 1967 - vzniká Československý svaz kanoistiky
  • r. 1972 - vodní slalom poprvé na OH v Mnichově, další až na OH v Barceloně 1992
  • MS ve vodním slalomu a sjezdu v Praze v roce 2006.

   

  Důležité termíny

  • Vodní turistika
  • Vodní sporty
  • Historie vodní turistiky

   

  Odpovězte si na otázky

  • Dokážete jmenovat zásadní historické mezníky ve vývoji vodní turistiky v ČR?

   

  Odpovědi naleznete v

  • 90 let kanoistiky v českých zemích. Praha: Český svaz kanoistiky.
  • KORVAS, P., NOVÁKOVÁ, S. Aktivní formy cestovního ruchu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 149 s. ISBN 978-80-210-4361-9.

   

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 54726 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 348 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License VODNÍ TURISTIKA by Mgr. Svatava Nováková, PhDr. Jan Cacek, Ph.D., Mgr. Jan Došla, Ph.D., Bc. Jaroslav Machain, Daniel Bartošek, DiS., Pavel Tobiáš, DiS. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/vodnituristika/.
Investice do vzdělávání