Úvod

Předkládaný text je kompilátem publikací uvedených v kapitole „Použitá literatura“ a slouží výhradně ke studijním účelům pro studenty Aplikované sportovní edukace bezpečnostních složek předmětu Kriminologie. Rozšiřující literatura je pak doporučeným studijním materiálem pro prohloubení konkrétní tématiky.

 
© 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | poslední změna: 2013-07-21 22:35:39