PREVENCE ÚRAZŮ VÝUKOU PÁDOVÉ TECHNIKY

Průpravná pádová cvičení

Průpravná pádová cvičení jsou metodou, jak zábavným způsobem získat základní pádové dovednosti. Cílem této série cviků je naučit se správné zpevnění těla a plynulé odvalování od podložky. Tato cvičení by měla vždy předcházet výuce pádové techniky jako základní pohybová průprava.

 

Cvičení bez partnera

Medvídek

V sedu pokrčmo přitiskněte chodidla pevně k sobě a držte je obě rukama. Převalujte se dokola tak, aby se nohy nerozpojily a hlava zůstala nad zemí. Ačkoliv to tak na první pohled nemusí vypadat, cvičení je koordinačně náročné. Děti ho často vykonávají lépe než dospělí. Kontrolujte a připomínejte cvičencům, že hlava nesmí být v kontaktu s podložkou.

 

Chobotnička

V sedu roznožném upažte a převalujte se dokola tak, aby hlava zůstala nad zemí. Pro plynulé odvalování se od podložky je důležitý tlak dlaněmi a pocit odtláčení. Kontrolujte a připomínejte cvičencům, že hlava nesmí být v kontaktu s podložkou.

 

Kolébka

Kolébka je nejdůležitějším z průpravných pádových cvičení. Učí nás správné poloze těla při pádech a plynulému odvalování od podložky. Kolébku můžeme provádět na zádech, na boku i na břiše.

Kolébka na zádech I

Kolébku na zádech můžeme vykonávat dvěma způsoby. Při první variantě je výchozí polohou sed pokrčmo. Zpevněte břišní svalstvo, předkloňte hlavu tak, aby brada byla blízko u hrudníku, a odvalujte se vzad a vpřed. Hlava se opět nedotýká podložky

 

Kolébka na zádech II

Při druhé variantě je výchozí polohou sed zkřižmo. Zpevněte břišní svalstvo, předkloňte hlavu tak, aby brada byla blízko u hrudníku, a odvalujte se vzad a vpřed. Při přechodu vpřed vyměňte nohy. Hlava se opět nedotýká podložky.

 

Kolébka na boku

Kolébku na boku začněte provádět ze sedu pokrčmo. Svalením na stranu začněte kolébavý pohyb tak, aby hlava zůstala vždy nad podložkou.

 

Kolébka na břiše

Při kolébce na břiše zvedněte paže a nohy ze země a provádějte kolébavý pohyb na celé ploše trupu. Hlava se nesmí dotknout podložky.

 

Cvičení s partnerem

Houpání kolébky

Cílem tohoto cvičení je rozvoj pohybového stereotypu odvalování od podložky. Jeden žák zaujme polohu kolébky, druhý zůstává ve stoji. Tahem za ramena vydá impuls k rozhoupání kolébky, a co nejrychleji oběhne partnera tak, aby se stihnul vydat impuls další a kolébka se nezastavila. Cvičení můžeme provádět jako soutěž dvojic. Vyhrává dvojice, která provede nejvíce kolébek za 30 sec.

 

Zachycení při přechodu přes klopnou hranu

Cvičení se zachycením partnera při přechodu přes klopnou hranu zprostředkovává pocit pádu a rozvíjí cit pro ztrátu rovnováhy. Jeden partner vzpřímeně stojí a zpevní celé tělo. Druhý stojí ve směru pádu, ruce otočeny dlaněmi vpřed ve výšce hrudníku. První začne přenášet váhu a postupně ztrácí rovnováhu. Druhý zachytává tělo partnera tak, aby nedošlo k pádu. Cvičení provádíme s pádem vzad, vpřed i stranou.

 

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 68498 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1604 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License PREVENCE ÚRAZŮ VÝUKOU PÁDOVÉ TECHNIKY by PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D., PhDr. Michal Vít, Mgr. Jitka Chvátalová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/pady/.
Investice do vzdělávání