PREVENCE ÚRAZŮ VÝUKOU PÁDOVÉ TECHNIKY

Cvičení pro rozvoj rovnováhové schopnosti

Cílem této série úpolových cvičení je rozvíjet koordinační schopnosti a zvýšit statickou i dynamickou rovnováhu žáků. Rovnováha je nezbytným předpokladem pro prevenci úrazů pády. Prostředky rozvoje jsou úpolové přetahy, přetlaky a odpory. Základem úpolových cvičení je navázání fyzického kontaktu. Nejdříve se proto podívejte na základní způsoby správného navázání kontaktu mezi cvičenci.

 

Navázání kontaktu

Úchop za ruce

 

Úchop za lokty

 

Objetí přes rameno

 

Objetí kolem boků zepředu

 

Objetí kolem boků zezadu

 

Způsoby navázání kontaktu je třeba žákům nejdříve vysvětlit, názorně ukázat a potom s nimi prakticky vyzkoušet. Jestli žáci pochopili a zvládli bezpečně navázat kontakt různými způsoby, můžeme přistoupit k samotných cvičením pro rozvoj rovnováhové schopnosti.

 

 

Cvičení

Přetah za zápěstí

Ve stoji mírně rozkročném oba cvičenci předpaží a uchopí jeden druhého za pokrčené prsty, tzv. za háčky. Cílem cvičení je vychýlit partnera tak, aby z postoje vykročil vpřed. Toho lze docílit pouze tahem a změnou výšky těžiště. Zakázané jsou prudké a trhavé pohyb, povolení tahu nebo puštění partnera.

 

Vychýlení z postoje

Ve stoji mírně rozkročném oba cvičenci předpaží pokrčmo a dlaněmi se opřou jeden o druhého. Cílem cvičení je vychýlit partnera tak, aby z postoje vykročil vzad. Toho lze docílit pouze soustavným tlakem. Zakázané jsou prudké a trhavé pohyby, povolení tlaku nebo přerušení kontaktu dlaněmi.

 

Boj na čáře

Cvičenci zaujmou výpad souhlasnou nohou vpřed, chodidly stojí za sebou na jedné čáře. Cílem cvičení je vychýlit partnera tak, aby změnil postoj, tedy vykročil z čáry nebo upadnul. Toho lze docílit tahem nebo tlakem ve správném směru a okamžiku. Zakázané jsou prudké a trhavé pohyby paží nebo puštění partnera.

 

Na krále žíněnky

Cvičenci se postaví proti sobě na jednom dílu žíněnky. Na signál učitele je jejich cílem vytlačit, vytáhnout nebo vynést protivníka ze žíněnky a tím se stát králem. Zakázán je kontakt údery a kopy nebo upuštění partnera při zvednutí.

 

Sumo

Hra sumó napodobuje zápas japonských zápasníků sumótori. Dva žáci se na jedné žíněnce postaví čelem proti sobě. Oba sledují partnera a položí nejdříve jednu ruku pěstí na zem, potom druhou ruku. V okamžiku, kdy se všechny čtyři ruce ocitnou na podložce, startují zápasníci proti sobě. Cílem je vytlačit, vytáhnout nebo vynést partnera ze žíněnky, anebo ho donutit dotknout se žíněnky jinou částí těla než chodidly. Povolen je kontakt úchopem za ruce, oděv, šíji, objetím kolem těla, paže apod. Zakázán je kontakt údery a kopy. Pozor na střet hlavami při startu!

 

Otáčení želvy

Hra imituje souboj želvy s nepřítelem. Jeden z partnerů zaujme polohu želvy (podpor klečmo na loktech), druhý zůstává jako lovec ve stoji. Po zahájení souboje se lovec snaží přetočit želvu na krunýř, tedy na záda. Toho může docílit tahem a tlakem na tělo, paže a nohy soupeře. Zakázán je kontakt údery a kopy, nebo úchop na krk a hlavu. Želva se pasivně brání a snaží se svou bezpečnou polohu udržet.

 

Kohoutí zápasy

Oba partneři zaujmou stoj na jedné noze, druhou pokrčí v koleni a uchopí ji za nárt. Cílem cvičení je dotknout se levého nebo pravého ramene partnera. Za každý dotyk získává žák bod. Zakázané jsou tvrdé údery. Pozor ať se žáci neudeří do obličeje!

 

Lví souboj

Dva žáci zaujmou vzpor ležmo, nohy široko rozkročené. Oba se snaží podtržením ruky donutit partnera ke změně polohy tak, aby se dotknul trupem země. Mohou se mírně přemisťovat a především rychle přenášet hmotnost na jednu či druhou ruku. Povolený je kontakt úchopem, podtržením ruky, mírným nárazem apod. Není povolen kontakt hlavou, rameny nebo nohama.

 

Cvičení s náčiním

Pro větší zábavnost je možné vyzkoušet různé variace. Můžeme nechat cvičit žáky se zavázanýma očima, na kladince či lavičce apod. V současnosti je pro rozvoj rovnováhové schopnosti možné využít inovativní náčiní jako například různé balanční plošiny, gymball, nebo plné míče. Žáci si nové, a často složitější, podmínky zamilují a budou je brát jako novou výzvu.

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 68499 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1604 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License PREVENCE ÚRAZŮ VÝUKOU PÁDOVÉ TECHNIKY by PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D., PhDr. Michal Vít, Mgr. Jitka Chvátalová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/pady/.
Investice do vzdělávání