PREVENCE ÚRAZŮ VÝUKOU PÁDOVÉ TECHNIKY

ÚVODNÍ SLOVO

Kurz je určen pro vzdělávání pedagogů. Je navržen v souladu s rámcovými vzdělávacími programy pro jednotlivé typy vzdělávání. V teoretické části je kladen důraz na bezpečné chování při pohybových aktivitách, správné používání ochranných pomůcek a na pochopení biomechaniky pádů a pádové techniky. Kurz zahrnuje průpravná cvičení pro rozvoj rovnováhové schopnosti, zpevnění těla, prostorové orientace a základních pádových dovedností. Vyústěním kurzu je metodika pádové techniky v různých podmínkách a aplikace pohybových činností v rozmanitých situacích.

 


PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. (garant materiálu Prevence úrazů výukou pádové techniky), reguli@fsps.muni.cz
Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 68499 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1604 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License PREVENCE ÚRAZŮ VÝUKOU PÁDOVÉ TECHNIKY by PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D., PhDr. Michal Vít, Mgr. Jitka Chvátalová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/pady/.
Investice do vzdělávání