PREVENCE ÚRAZŮ VÝUKOU PÁDOVÉ TECHNIKY

Rizika zranění způsobených pádem

S pády se setkáváme již od narození. Především neúmyslné pády jsou často spojeny s různými zraněními. Příčiny pádů, následkem kterých vznikl úraz, rozdělujeme na:

  • endogenní (způsobený vnitřními podmínkami – úrovní rozvoje pohybových schopností a dovedností, psychickou odolností, únavou, nemocí a podobně)
  • exogenní (způsobený vnějšími podmínkami – náčiním nebo nářadím, jinou osobou, povrchem, klimatickými podmínkami, osvětlením a podobně)

Pády jsou nejčastějším mechanizmem vzniku úrazů ve sportu . Vysoký podíl úrazů způsobených pády při sportu potvrzují údaje ze záznamů studentů z Kansaské univerzity (n=307), které popisují Zebas a Loudon (1995). Podobně jako jiní autoři uvádějí, že až jednu třetinu úrazů způsobili pády. Dále upřesňují pořadí nejčastěji zraněných částí těla: koleno (23%), lumbální část zad (13%), kotník (11%), noha (9%) a rameno (8%). Podívejme se na příklady nebezpečných pádů při sportu.

 

Úraz hlavy, páteře a rukou

 

Úraz horní a dolní končetiny

 

Úraz ruky a trupu

 

Úraz kotníku a hlavy

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 68499 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1604 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License PREVENCE ÚRAZŮ VÝUKOU PÁDOVÉ TECHNIKY by PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D., PhDr. Michal Vít, Mgr. Jitka Chvátalová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/pady/.
Investice do vzdělávání