NEBOJME SE GYMNASTIKY

Malá trampolína

Velmi atraktivním a zábavným zpestřením výuky je cvičení na malé trampolíně.

Příprava nářadí

Při cvičení na malé trampolíně je třeba zakrýt případné mezery mezi pružinami trampolíny a velmi důsledně připravit především dostatečně dlouhou, širokou a vysokou doskokovou plochu.

 

 

Vzhledem k pružnosti malé trampolíny bude žák dopadat z větší výšky než při doskocích na přeskoku. Pro minimalizaci možnosti zranění při doskoku je proto důležité před zahájením vlastního cvičení s žáky provést krátkou odrazovou a doskokovou přípravu, během níž by si žáci zvykli na vlastnosti trampolínky a výšku, ze které budou doskakovat.

Cvičení na trampolínce by mělo předcházet i několik zpevňovacích cvičení.

 

Průpravná cvičení pro nácvik odrazu

Pérování – při pérování si žák zvyká na pružnost trampolínky.

Opakované výskoky s dopomocí – k odrazu dochází uprostřed trampolínky, trup je zpevněný, nohy na šířku pánve.

 

 

Po zvládnutí opakovaných správně technicky provedených výskoků, můžeme zařadit skoky s doprovodným pohybem nohou.

  • Výskok se skrčením přednožmo s dopomocí
  • Výskok s roznožením s dopomocí
  • Výskok s přednožením roznožmo s dopomocí

 

 

Žáci si je nejprve mohou vyzkoušet na zemi oporem o žebřiny (výskok se skrčením přednožmo, s bočným roznožením).

 

Po zvládnutí jednotlivých skoků můžete zařadit kombinaci všech skoků bez meziskoku.

 

 

Průpravná cvičení pro nácvik doskoku

 

Opakované výskoky na malé trampolíně, odrazem doskok do podřepu

 

 

Jako další doporučujeme zařadit cvičení spojující náskok na malou trampolínu, odraz a doskok.

Při náskoku na trampolínku jsou paže v zapažení, po odrazu přecházejí aktivním pohybem do vzpažení vpřed. Doskok je proveden do podřepu.

 

 

Ze stoje přednožného na bedně na dél – zapažit náskok na trampolínku a skok přímý.

 

Skoky

Po zvládnutí předchozích průpravných cvičení můžeme přejít k samotným skokům po rozběhu.

 

Skoky přímé provádíme z hlediska bezpečnosti a prevence úrazů pouze po krátkém rozběhu. Po dlouhém rozběhu dochází automaticky vzhledem ke zvýšení setrvačné síly ke zvětšení momentu síly, následně k většímu rotačnímu impulzu a konečně po odrazu k rotaci kolem pravolevé osy těla.

 

 

  • Skok se skrčením přednožmo
  • Skok s bočným roznožením
  • Štika
  • Schylka
  • Přípatka

 

 

Pohyb nohou je nutné provádět těsně před dosažením kulminačního bodu skoku.

 

U cviků s roznožením a přednožením je třeba dbát na důkladné protažení vnitřní a zadní strany stehen.

 

Dopomoc (dvojice učitel – žák) zajišťuje bezpečný doskok uchopením za trup.

 

Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě |
Fakulta sportovních studií |
Masarykova univerzita |
Logo Fakulty sportovních studií
| Copyright © 2011, Fakulta sportovních studií
| Počítadlo návštěv: 198385 návštěvníků od 27. 11. 2011 (z toho 1769 z FSpS).
| © Code: Jiří Krejčí, Petr Zaoral; Design: V.Kotarová, M.Blažová
Creative Commons License NEBOJME SE GYMNASTIKY by Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D., Mgr. Petr Hedbávný, Mgr. Alena Skotáková, Ph. D, Mgr. Lenka Svobodová, PaedDr. Dagmar Šimberová, Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., Mgr. Alžběta Tobiášová is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gymnastika/.
Investice do vzdělávání