Fyziologie výživy
Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Gastrointestinální trakt
1.    Uveďte hlavní funkce trávicího ústrojí:
2.    Popište obr. (1)

Máte na výběr z těchto možností:

hltan, hrtanová příklopka,
horní esofageální svěrač,ústa,
průdušnice, dolní esofageální svěrač,
pylorus, žlučový vývod, ileocekální chlopeň,
červovitý výběžek tenkého střeva, rectum,
tenké střevo, anus, jícen, slinné žlázy,
pankreas,tlusté střevo, žlučník,
pankreatický vývod, žaludek

Obr. 1 - Trávicí trakt - převzato z (Whitney & Rolfes, 2008)
3.    Popište obr. (2)

Máte na výběr z těchto možností:

pojivová tkáň, hlenová žláza,
epitel, mukóza, cirkulární svalovina,
zevní obal, submukózní žláza,
plexus Myenterricus Auerbachi,
plexus submucosus Meissneri,
submukóza, podélná svalovina

Obr. 2 - Řez trávicí trubicí - převzato z (Mandelová, 2006)
4.    Peristaltické pohyby slouží k posunu tráveniny aborálním (distálním) směrem. (viz. obr. 3)

Pohyby chymu v tenkém střevě zajišťuje podélná a cirkulární svalovina.

Podélná svalovina se podílí na:
Cirkulární svalovina se podílí na:

5.    Vysvětli princip portálního oběhu:6.    Vyjmenuj hlavní funkce dutiny ústní:7.    Žaludek slouží pro skladování, mechanické a chemické zpracování potravy.

Objem žaludku je nalačno asi:            ‚při jídle dosahuje až:8.    Žaludeční šťáva se skládá z vody, HCI, proteolytických enzymů, vnitřního faktoru, mucinu a hlenu. Uveď její hlavní funkce při trávení potravy:9.    Doplňte tabulku:

Obr. 3 - Svalovina tenké střevo UN - převzato z (Whitney & Rolfes, 2008)
Hormon
Místo vzniku
Podnět pro výdej
Funkce
(+ posílení, - zeslabení)

G-buňky
žaludku
(antrum)
beta-buňky pankreatu
duodenum

+ žaludeční sekreci (produkce HCI,
pepsinogenů, vnitřního faktoru,
+ motilitu žaludku
(promíchávání)
+ tonus pylorického svěrače
CCK
(cholecystokinin)


natrávené bílkoviny a mastné kyseliny
s dlouhým řetězcem
v duodenuduodenum
pokles intraluminárniho pH
pod 4,5 = vstup kyselého
chymu do duodena
MK v chymu

- žaludeční sekreci HCI
- motilitu žaludku
+ tonus pyloru
+ sekreci vody a HCO3-
z pankreatu

VIP
(vasoactive
intestinal peptide)

duodenum
tenké střevoGIP
(gastric
inhibitory peptide)

duodenum
mastné kyseliny
a aminokyseliny, glukóza
v duodenu


Somatostatin
duodenum
pankreas
žaludek
snížení pH v antru
tuky, proteiny ve střevech
okyselení obsahu duodena
- sekreci žaludeční šťávy
- motilitu žaludku
- gastrin
- sekreci střevní šťávy
10.    Vyjmenuj části tenkého třeba v pořadí za sebou:11.    Tenké střevo slouží pro trávení a vstřebávání živin. Na úspěšnosti těchto dějů se významně podílí dva orgány se zevní sekrecí:12.    Vyjmenuj hlavni funkce dvanáctníku:13.    Pankreas tvoří denně 1 - 2 litry pankreatické šťávy. Její nejdůležitější součástí jsou:14.    Doplň chybějící údaje, vyberte z následujících možností (obr. 4):

ptyalin (slinná α-amyláza), sacharidy, pankreatická α-amyláza, disacharidázy, sacharáza, laktáza, maltáza, pankreas, slinné žlázy, α-amyláza, škrob, glukóza a galaktóza, fruktóza
Obr. 4 - Trávení sacharidy - převzato z (Silbernagl & Despopoulos, 2004)
15.    Sekrece pankreatické šťávy je řízena:16.    Uveď hlavní enzymy pankreatické šťávy:17.    Žluč je tvořena v játrech dvěma mechanismy:18.    Uveď trávicí enzymy uvolňované v oblasti kartáčového lemu:19.    Doplň chybějící údaje, vyberte z následujících možností (obr. 5):bílkoviny, pepsiny (2×),HCl (2×), karboxypeptidázy+trypsin+chymotrypsin, aminopeptidázy a dipeptidázy (2×), tripeptidy a dipeptidy, karboxypeptidázy, neutrální AK, kyselé AK
Obr. 5 - Trávení bílkoviny - převzato z (Silbernagl & Despopoulos, 2004)
20.    Doplň chybějící údaje, vyberte z následujících možnosti (obr. 6):

emulgace vlivem žaludeční motoriky, štěpení a tvorba micel v duodenu a jejunu (70-90 %), vstřebávání v tenkém střeve, lipáza báze jazyka, pankreatická lipáza

Obr. 6 - Trávení tuky - převzato z (Silbernagl & Despopoulos, 2004)