Test


01. Mezi enzymy produkované kartáčovým lemem nepatří:
02. Hydrolytické štěpení bílkovin se nazývá:
03. Vitamín A, B6, D, B1, E, B12, kyselina listová - alias?
04. Apolipoproteiny jsou součástí:
05. Uveď, kterou látku štěpí a kde působí lipoproteinová lipáza:
06. Charakterizuj chylomikrony:
07. Mezi esenciální AMK nepatří:
08. Draslík je:
09. Nepřímou kalorimetrií měříme:
10. Reesterifikace TAG probíhá v:


Fyziologie výživy
Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Výstupy
© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.