Fyziologie výživy
Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Úvod
© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900426142.jpg
Předkládaný e-learning je doplňujícím studijním materiálem určeným studentům bakalářského studijního programu Regenerace a výživa ve sportu.

Je koncipován tak, aby studenty směřoval k práci s odbornou literaturou. Jednotlivé subkapitoly nabízí průřezová témata, ve kterých jsou formou otázek, doplňování a přiřazování studenti motivováni informace vyhledat a korektně doplnit.

E-learning je rozčleněn na 8 základních kapitol věnovaných gastrointestinálnímu traktu, zpracování sacharidů, tuků a bílkovin, dále roli minerálních látek, vody a vitamínů.

V závěrečných kapitolách je představen ucelený pohled na problematiku zpracování potravy a základních metabolických dějů v postprandiálním období doprovázený schématy a diagramy.


Součástí e-learningu je rejstřík nosných pojmů, které čtenáři usnadní základní orientaci v problematice fyziologie výživy.


Seznam literatury nabízí zdroje, ze kterých byl materiál zpracován, a vymezují základní doporučenou studijní literaturu.

Legenda k textu: obrazce nahrazují slova, popř. slovní spojení. Student doplnuje z výběru slov uvedených v otázce.