A

B

C

D


EG


H
C


I


J


K

L
MN

O


P
R
S

T


VŽ
acetyl-CoA
aerobní deaminace
aktivní transport (primární a sekundární)
alaninový cyklus
amfibolické děje
aminokyseliny (dělení, vlastnosti, funkce)
aminopeptidázy
amyláza
anabolismus
anaerobní glykolýza
antioxidanty
apolipoproteiny=apoproteiny


bazální metabolismus
beta-oxidace
bílkoviny (dělení, funkce)
biodisponibilita vitamínů


cefalická fáze sekrece trávicích šťáv
celulární štěpení
citrátový cyklus + dýchací řetězec
coriho cyklus


dehydratace
deplece cholesterolu
disacharidázy
duodenum
dusíková bilance


ECT / ICT (hlavní elektrolyty, funkce)
eikosanoidy
elastáza
emulgace
endokrinní / exokrinní / autokrinní / parakrinní působení hormonů
endopeptidázy
energetický ekvivalent kyslíku
enterocyty (funkce, probíhající děje)
enterohepatální oběh
enterokináza
enzymy kartáčového lemu
esenciální AK
esenciální MK
exopeptidázy


gastrická fáze sekrece trávicích šťáv
Gastrin
GIT (charakteristika a funkce jednotlivých částí…)
glukagon
glukoneogeneze
Glukoplastické aminokyseliny
glukozové transportní bílkoviny GLUT, SGLT
glycerol
glykémie
glykogen
glykogeneze
glykogenolýza
glykolýza


homeostáza
horní a dolní esophageální svěrač
humorální řízení činnosti GIT

H
Cholecystokinin
cholesterol, fosfolipidy
chylomikrony
chymotrypsin
chymus


Ileum
insulin
intersticiální tekutina
intestinální fáze sekrece trávicích šťáv
intraluminární štěpení


jejunum


kalorimetrie
karboxypeptidáza
kartáčový lem
katabolismus
klky
kompenzační vasokonstrikce
kortisol
kyselina chlorovodíková


LDL, HDL, VLDL, IDL
lipázy (druh, místo působení, funkce)
lipidy (dělení, funkce)
lipofilní vitamíny (specifické vlastnosti - syntéza, klasifikace)
lipolýza
lipoproteiny (funkce, složení)
lumen střeva


makroelementy - mikroelementy - stopové prvky
mastné kyseliny (klasifikace, funkce, role v organismu, příklady)
mastné kyseliny (MCT, SCT, LCT)
mastné kyseliny (n-3 / n-6,…)
mastné kyseliny (nasycené / nenasycené)
mechanické řízení činnosti GIT
metabolismus
micely
monosacharidy - disacharidy - polysacharidy
motilita


neaktivní forma enzymu
nepřímá kalorimetrie
nervové řízení činnosti GIT
niacin ekvivalent


osmotický gradient


pankreatická alfa-amyláza
pankreatická šťáva (složení, enzymy)
pasivní difuze
pasivní transport (pasivní difůze, facilitovaná difúze, osmóza)
pepsin
peptidázy
peptidová vazba
peristaltické pohyby
plasmatická membrána
plasmatické lipidy
plexus myentericus auerbachi / meissneri
poměr respirační výmměny (RER)
pool aminokyseliny
portální oběh
postprandiální termogeneze
proteázy
proteolýza
proteosynteza
příjem bílkovin
příjem potravy a tekutin (centrum sytosti, centrum pro příjem potravy, fyziologické podněty…)
příjem sacharidů
příjem tuků
pyruvát


receptivní a adaptivní relaxace stěny žaludku
reesterifikace MK
reflexy v GIT
remnanta chylomiker
resorpce látek
respirační kvocient (RQ)
retinol ekvivalent


sacharidy (dělení, funkce)
sekrece slin
sekretin
sekretorická činnost GIT
sekretorická činnost trávicího traktu
sekundární aktivní transport
slinná alfa-amyláza
slovní a číselné pojmenování vit.sk. B
složené lipidy
splanchnická oblast
stěna trávicí trubice (stavba, funkce)
střevní šťáva (složení, enzymy)


TAG
tkáňové hormony
transaminace
trávení
trypsin


vit. sk. B v metabolismu
vaterská papila
vasoaktivní intestinální peptid
vitaminy (dělení, vlastnosti, funkce)
vláknina (rozpustná / nerozpustná)
vnitřní faktor
vodní bilance (příjem, výdej, tělesné tekutiny-složení…)
vrátnicová žíla
vstřebávání vit. B12
vstřebávání, transport a skladování vitamínů (rozdíly lipofilní/hydrofilní vitamíny)


žaludeční šťáva (složení, enzymy)
žaludek (části, funkce)
žluč

Fyziologie výživy
Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Slovník použitých výrazů
© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.


http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900409550.jpg