Fyziologie výživy
Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Vitamíny
http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900438787.jpg
1.    Vysvětlete, co znamenají pojmy:

Hypovitaminóza:

Avitaminóza:

Hypervitaminóza:2.    Rozdělte uvedené vitaminy do dvou skupin:
       A, sk.B, C, D, E, K

a)    rozpustné ve vodě:

b)    rozpustné v tucích:

3.    Vitamin, který chyběl ve dřívějších dobách mořeplavcům a kteří umírali na následky choroby                a zároveň jediný vitamin, jehož DDD je vyšší než 10 mg se jmenuje4.    Pokuste se seřadit uvedené potraviny dle klesajícího obsahu vit. C ve 100 g potraviny:

brambory, rajčata, jablka, pomeranče, zelí, citrón, křen5.    Vitamin A (                ) je v potravě přijímán přímo nebo ve formě provitaminu                , který hydrolýzou poskytuje 2 molekuly retinolu. DDD pro ČR činí6.    1 uqRE beta-karotenu =                ostatních karotenů7.    Retinol i karotenoidy se vstřebávají v                , přičemž karotenoidy jen částečně. Karotenoidy se konvertují na retinol ve střevní stěně a v játrech za pomoci enzymu karotinázy.

Po resorpci dochází v enterocytech k esterifikaci retinolu a následnému transportu lymfatickou cestou ve vazbě na                do jater. Protože je retinol nerozpustný ve vodě, zajišťují jeho transport po těle speciální bílkoviny                a8.    Vitamin D (                ). Nejdůležitější z nich je:

(D2)

(D3)


9.    Působením UV záření dochází k přeměně prekurzoru vit. D                na vit. D3.10.    Princip absorpce podobný, viz vit. A. Absorbované množství činí11.    V játrech je vit D hydroxylován na 25-hydroxykalciferol (                ), který je indikátorem saturace organismu vit. D.12.    V ledvinách z něj vzniká 1,25-dihydroxykalciferol (                ). Spolupodílí se na udržování homeostázy                a13.    Kalcitriol zvyšuje absorpci                a                ve střevě a zvyšuje reabsorpci                v ledvinách.14.    Do skupiny vitaminu E patří:

Nejúčinnější ze všech je15.    Vyšší příjem PUFA vyžaduje                příjem vit. E16.    Vstřebatelnost vit. E je udávána průměrně:17.    Do skupiny vitaminů K patří:

K1                , lipofilní vyskytující se v

K2                , lipofilní vznikající

K3                , hydrofilní,18.    Vstřebatelnost se pohybuje mezi                až                . Při vysokém příjmu PUFA dochází ke                absorpci vit. K a E.19.    Absorpce vitaminu rozpustných v tucích je ovlivněna především                a                . Obsah tuku ve stravě by měl být minimálně20.    Vitaminy skupiny B jsou většinou absorbovány                , který je regulován saturačním mechanismem a část se vstřebává21.    Hladina vit. B12 je závislá na na syntéze                v buňkách žaludeční sliznice.
Vit. B12 se vstřebává v22.    Vyjmenujte vitaminy, které jsou labilní při tepleném zpracování:23.    Vitamin C je absorbován aktivním transportem v horní části tenkého střeva. Další mechanismus akumulace vitaminu C spočívá v transportu                , která je ihned po dosažení cílové tkáně redukována. Tento transport je 10 x rychlejší. Avšak při nadbytečném příjmu vit. C se absorpce24.    Vysvětlete pojem niacin ekvivalent (NE):