1.    Napiš obecný vzorec aminokyseliny (AK)2.    Aminokyseliny jsou mezi sebou spojeny                ,
kde aminoskupina jedné AK se váže na karboxylovou skupinu
druhé AK, přičemž se vyloučí molekula vody.


3.    Sloučeniny vzniklé spojováním aminokyselin
do řetězců se nazývají:

do 100 AK:                (do 2                ‚5-10                ‚11-100                )   
nad 100 AK:    


4.    Doplňte schéma rozdělení bílkovin:

dle chemického složení:

a)                jednoduché (albuminy, globuliny, prolaminy...)

b)                (glykoproteiny, lipoproteiny, fosfoproteiny...)5.    AK dělíme na:

a)       

b)       

c)  6.    Vysvětli pojem "esenciální aminokyselina"7.    Rozděl vyjmenované AK do výše uvedených tří skupin (ot.5):

alanin, histidin, leucin, cystein. kys. asparagová, valin, tyrosin, methionin, serin, fenylalanin, kys. glutamová, glycin, arginin, glutamin, izoleucin, tryptofan, taurin, lyzin, threonin, ornithin, prolin, hydroxyprolin, asparagin.

a) .....................

b) .....................

c) .....................
8.    Hydrolytické štěpení bílkovin se nazývá9.    Trávení bílkovin začíná v                , kde pepsiny štěpí některé peptidové vazby.10.    Pepsiny a další enzymy účastnicí se trávení bílkovin jsou secernovány ve formě prekursorů (proenzymů) a aktivují se až v GIT.11.    Prekurzory pepsinu se nazývají                a jsou aktivovány                v žaludku.12.    Pepsiny hydrolyzují vazby mezi aromatickými AK (fenylalanin, tyrosin) a sousední AK, takže výsledkem peptidického trávení jsou                různé velikosti.13.    Optimální pH pro působení pepsinů je                proto jejich aktivita končí, když se žaludeční obsah smísí s alkalickou                v duodenu a jejunu. Chymus má v duodenu pH 2,0 - 4,0, ale ve zbývající části asi 6,5.14.    Doplňte tabulku:
Fyziologie výživy
Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Bílkoviny
15.    Trypsin, chymotrypsin a elastáza hydrolyzují vnitřní peptidové vazby a souhrnně se nazývají 


  
16.    Karboxypeptidáza A, B a aminopeptidáza hydrolyzuje AK z konce polypeptidu nesoucího COOH-1 či NH2 skupinu a souhrnně se nazývají    17.    Aminokyseliny jsou převážně resorbovány ve                části tenkého střeva.18.    AK jsou ze střeva přenášeny                transportem do slizničních buněk. Odtud jsou pak přenášeny                do extracelulárního prostoru.19.    Vyjmenuj výhody a nevýhody konzumace živočišných zdrojů bílkovin:

Výhody

Nevýhody
20.    Vyjmenuj výhody a nevýhody konzumace rostlinných zdrojů bílkovin:

Výhody

Nevýhody

http://www.trener-online.cz/clanky_img/W3_Jak%20je%20to%20s%20b%C3%ADlkovinami%20a%20jejich%20p%C5%99%C3%ADjmem.jpg