7.    Optimální pH ptyalinu je 6,7, takže jeho aktivita je v žaludku  


 
8.    Amylopektin je ve střevním lumen štěpen na                a    9.    Amylóza je ve střevním lumen štěpena na                a10.    Sacharidy se vstřebávají ve                části tenkého střeva.11.    Glukóza a galaktóza je vstřebávána pomocí                transportu, fruktóza je vstřebávána                difúzí. Část fruktózy se ve slizničních buňkách mění na    12.    Galaktóza a fruktóza jsou v játrech přeměněny na13.    Maximální rychlost resorpce glukózy ze střeva je kolem    14.    Mnoho dospělých, kteří nejsou západoevropského původu, má po požití mléka GIT potíže. Jaké jsou jejich symptomy, jakou mají příčinu a jak by bylo možné ji odstranit?15.    Vysvětli následující pojmy a napiš, za kterých situací k nim dochází

a)    glykolýza.......................................Kdy? ............................................  
b)    glykogeneze...................................Kdy? ............................................   
c)    glykogenolýza.................................Kdy? .............................................  
d)    glukoneogeneze...............................Kdy? .............................................  
16.    Hormon zvyšující utilizaci glukózy do buněk se nazývá   17.    Hormon aktivující glykogenolýzu se nazývá   18.    Během fyzické námahy dochází ke                a následně k                , snížení hladiny hormonu                a zvýšení hladiny hormonů                a  
19.    Zisk energie z anaerobního odbourávání sacharidů představuje                ATP/1 mol glukózy, při aerobní oxidaci                ATP/1 mol glukózy.
20.    Jakými zkratkami nazýváme transportní bílkoviny sloužící k vstřebávání monosacharidů? Uveďte příklady a vysvětlete rozdíly (obr. 7).

Sacharid
Výskyt
Monosacharidy vznikající
hydrolýzou
Monosacharidy

Glukóza
(hroznový cukr, dextróza)

Fruktóza
(ovocný cukr, levulóza)Disacharidy

Sacharóza
(řepný, třtinový cukr)

Laktóza
(mléčný cukr)

Maltóza
(sladový cukr)Polysacharidy

Škrob

Glykogen

Celulóza1.    Sacharidy potravy jsou převážně polymery:2.    Hlavním produktem trávení cukrů je:                
a její normální hladina v krvi je:


3.    Oligosacharidy jsou sloučeniny, které obsahují             
molekul glykosidově vázaných monosacharidů.4.    Polysacharidy jsou sloučeniny, které obsahují
až několik               molekul glykosidově vázaných monosacharidů.
Fyziologie výživy
Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Sacharidy
5.    V následující tabulce jsou uvedeny názvy sacharidů nejčastěji zastoupených v potravě.

Do tabulky doplňte:

a) čísla označující přírodní materiály, ve kterých se příslušný sacharid vyskytuje
(sacharidy se mohou vyskytovat  ve více přírodních materiálech):

1) buněčné stěny 2) brambory 3) med 4) kukuřice 5) hroznové víno 6) obilná zrna 7) cukrová třtina 8) maso 9) klíčící zrna 10) řepa cukrovka 11) houby 12) mléko 13) játra 14) bavlna


b) názvy monosacharidů, které vznikají hydrolýzou příslušných di- a polysacharidů.

.

6.    Doplňte tabulku:
Místo působení
v GIT
Sacharidy
enzym
žláza, tkáň
chemické látkyslinné žlázypolysacharidy
disacharidy

pankreatická
α-amyláza


slinivka břišní

buňky sliznice tenkého střeva


polysacharidyoligosacharidydisacharidy

     

Obr. 7 - Vstřebávání glukózy a fruktózy v tenkém střevě - převzato z (van Loon, et al., 2011)
http://i.iinfo.cz/images/644/cukr-1.jpg