Fyziologie výživy
Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Minerální látky
http://www.viscojis.cz/teens/images/stories/pohyb/mineralni_latky.jpg
1.    Rozdělte minerály do 3 skupin a uveďte min. 4 příklady:2.    Uveďte faktory ovlivňující vstřebávání Ca:

a)    faktory zlepšující vstřebávání Ca:

b)    faktory omezující vstřebávání Ca:3.    Napište potraviny s nejvyšší vstřebatelností Ca:

4.    Napište hlavní zdroje Ca v potravě:5.    Vstřebatelnost Ca se pohybuje mezi                až                a hlavní místo vstřebávání Ca je6.    Resorpce Ca se zvyšuje: (vyber jednu z možností)

a)    hyperkalcémii
b)    oxaláty v potravě
c)    při přetížení Fe
d)    1,25 dihydroxycholekalciferolem
e)    zvýšenou resorpcí Na+7.    V žaludku dochází ke konverzi                železa na                železo za pomoci
                a8.    Fe se absorbuje především v                a9.   Transportní protein pro Fe se jmenuje                , zásobní forma železa se nazývá
                a10.    Napiš 2 situace, kdy dochází ke zvýšené absorpci Fe:

a)    ............................................

b)    ............................................   11.    Vypiš faktory ovlivňující využitelnost Fe:

a)    faktory snižující využitelnost:

b)    faktory zvyšující využitelnost:12.    S jakým minerálním prvkem soutěží Zn v transportu a vstřebávání?13.    Pokuste se napsat DDD pro tyto minerální látky:

Fe, Ca, I, P, Na, Zn, Se‚K14.    Uveď rozdělení CTV (celkové tělesné vody) u dospělého člověka:15.    Nehodící se škrtněte: Kojenec má vyšší/nižší podíl (%) CTV a starší člověk má vyšší/nižší podíl (%) CTV ve vztahu k dospělému.16.    Sodík je hlavní                kationt a draslík je hlavní                kationt. Oba se podílejí na udržování osmotického tlaku a ABR.17.    Má-li roztok stejný osmotický tlak jako krevní plasma, označuje se jako18.   Kolik litrů vody je denně secernováno v GIT a také zpětně resorbováno?19.    Které 3 hlavní mechanismy regulují vodní rovnováhu?

a)    ............................................   

b)    ............................................   

c)    ............................................   20.    Kde dochází především ke vstřebávání vody?21.    Popiš některé z mechanismů podílejících se na resorpci vody:22.    Popiš rozdíly ve změně ECT a ICT u jednotlivých druhů dehydratace a uveď situace při které může dojít k těmto typům dehydratace:

a)    Hypotonická

b)    Hypertonická

c)    Isotonická23.    Jakým způsobem pracuje Na-K ATPáza: